Бърза помощ

ПРЕГЛЕДИ, ДИАГНОСТИКА

Преглед при детски травматолог

В клиниката по детска травматология се извършват първични и вторични медицински прегледи по линия на НЗОК, на ЗОФ, както и свободен платен прием.

Клиниката разполага с 2 диагностични и един контролен кабинет, както и с една манипулационна зала. Всеки, който се нуждае от лекарска помощ или за профилактичен преглед. На тел: +359 2 9154 492 или +359 2 9154 399 можете да си запазите час и да получите допълнителна информация, както за специалистите, така и за реда на прием и заплащане.

Използват се най-съвременни методи за диагностика и лечение на заболяванията и травмите на опорно-двигателния апарат.


Диагностика

Клиниката по детска ортопедична травматология има на разположение:

  • Рентгеноскопия и рентгенография
  • Ангиография
  • Артрография и други контрастни изследвания
  • Компютърна аксиална томография
  • Ядрено-магнитен резонанс
  • Ехография
  • Клинична лаборатория
  • Микробиологична лаборатория
  • Патологична лаборатория
  • Тъканна банка