Бърза помощ

Начало / Структура / Ортопедична травматология / Операционен блок към травматологичните клиники

Екип на Операционния блок

Екип на Операционния блок


Д-р Николай Иванов Цонев - Началник на Операционен блок към Травматологични клиники


•Завършил e медицина в Медицински университет – София.
•Специалност по Ортопедия и травматология в И-т „Н. И. Пирогов”.
•От 17 юли 2013 г. оглавява Операционен блок към Травматологични клиники.
•Квалифициран в: протезиране на тазобедрена и колянна стави; минимално инвазивна хирургия при протезиране на тазо-бедрена става; минимално инвазивна фиксация на фрактурите; лечение на травматичните увреди и реконструктивна хирургия на горен и долен крайници.
•Специализация в Австрия, Швейцария.
•Член на БОТА, АО Травма – България.

 

Начало на страницата

д-р Пламен Николов Нейчев - Началник Анаестезиологично отделение към Травматологичния операционен блок

 

•    Д-р Плaмен Нейчев е роден в през 1965 година.
•    През 1991 година завършва Медицински университет-гр. София, а през 1999 г. придобива специалност „Анестезиология и интензивно лечение”.
•    От януари 1992 година до декември 1996 работи като анестезиолог реаниматор в „Пирогов”.
•    През декември 1996-та оглавява Отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение на Националната Многопрофилна Транспортна Болница „Цар Борис III”. Работи там до началото на декември 2009г.
•    До юни 2013 година е началник на „Шокова зала” в Университетската Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина „Н. И. Пирогов”.
•    През същия месец поема ръководството на Анестезиологичния сектор в Травматологичния операционен блок на „Пирогов”. Изпълнява тази длъжност и към момента.
•    Има участия в редица курсове и конкреси.
•    Д-р Пламен Нейчев владее английски и руски.
 

Начало на страницата

Д-р Живко Веселинов Щерев

 

 • Д-р Щерев е поден през 1957 г.
 • През 1976 г. завършва средното си образование в Първа езикова гимназия- гр. Варна.
 • През 1982 г. завършва медицина в МУ- Варна.
 • Декември 1982 г. започва да работи като лекар ординатор в Хирургичното отделение на болницата в гр. Кубрат.
 • От ноември 1987 г. до юли 1989 г. работи като анестезиолог ординатор към Централния операционен блок на „Пирогов”.
 • В този период придобива и специалност по Анестезиология и интензивно лечение.
 • През всички тези години д-р Живко Щерев работи в Централния операционен блок на ”Пирогов”.
 • Между юли 1989 – юли 1995г. е  научен сътрудник III степен.
 • От юли 1995 до май 2003 г. е научен сътрудник II степен.
 • Май 2003 – март 2011 г. става научен сътрудник I степен.
 • 0т месец март 2011г. д-р Живко Щерев е главен систент  към Сектора по анестезиология и реанимация в Травматологичния операционен блок на Университетската Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина „Н. И. Пирогов”.
 • Владее немски и английски.

Начало на страницата

д-р Димитрина Тоткова Димитрова -лекар анестезиолог реаниматор

 

 • Д-р Димитрова е завършила медицина през 2003 година във ВМУ- Плевен.
 • През 2009 година придобива специалност Анестезиология и интензивно лечение.
 • От 2003 до 2005 година работи в МБАЛ- Мездра.
 • От от 2005 година до сега работи в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”
 • Владее английски език.

Начало на страницата

д-р Людмил Тодоров Младенов

 

 • Д-р Людмил Младенов е роден в гр. Белоградчик през 1969 г.
 • Завършва Медицински университет – Плевен през 1995 г.
 • През 2002 г. придобива  специалност по Анестезиология и интензивно лечение.
 • От  1996-2012 г. работи като  Анестезиолог  в  ОАИЛ,  МБАЛ“Света Петка“АД –Видин.
 • Между 2011-2012 г. е  медицински управител МЦ“СВ.Петка“ЕООД-Видин.
 • От септември 2012 г. е анестезиолог в Операционен блок-Травматология в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.                                                                       

 

д-р Младенов има  сертификати за:


1.Интензивно лечение при критично болни
2.Анестезия в неврохирургията  и УНГ
3.Проблеми на обезболяването в акушерството и
гинекологията
4.Анестезия и интензивно лечение в детска възраст
5.Борба с остра и хронична болка
 

Начало на страницата

ст. м.с. Христина Иванова Василева

 • ст. м.с. Христина Василева  е възпитаничка на 138 СОУ “Асен Златарски“, профил с разширено изучаване на биология и химия.
 • През 2002г. завършва  Медицински колеж “Йорданка Филаретова” към Медицински университет –гр. София, специалност „ медицинска сестра” .
 • През 2011 година започва да учи второто си висше образование - приета е в Медицински университет -„Факултет по обществено здраве“-специалност – „Управление на здравните грижи”.
 • Придобива степен „Бакалавър” през 2014 година, а към момента учи магистратура по същата специалност.
 • От 2003г. до този момент работи като Медицинска сестра анестезиологични и интензивни грижи в Операционен блок, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.
   

Начало на страницата

Ст. мс. Елена Велиславова Велева-Бърнева

мед. сестра Елена Велиславова Велева-Бърнева

 • Завършва полувисш медицински институт  през март  1997г-„Й.Филаретова”
 • от септември 1997г.-2000г. СУ”Св.Св. Климент Охридски „-Социална педагогика висше бакалавър.
 • от 2000г.-2002г.СУ”Св.Св.Климент Охридски”- логопед-магистър.
 • От 2012г.-Медицински колеж - втора магистратура Управлениа на здравни грижи.
 • Удостоверение за изкарани курсове като : операционна сестра , анестезиологична сестра,сестрински грижи, прафилактика на ВБИ и др.
 • Публикация в сп. Здравни грижи –Ампутяция –роля на операционната сестра.

Начало на страницата