Бърза помощ

Начало / Структура / Ортопедична травматология / Операционен блок към травматологичните клиники

ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КЪМ ТРАВМАТОЛОГИЧНИТЕ КЛИНИКИ В УМБАЛСМ

„Н. И. ПИРОГОВ”

В Операционния блок  към травматологичните клиники има 7 хирургични зали. В тях се работи на 24 часов работен режим. Те са оборудвани съгласно медицинските стандарти, утвърдени в страната.В това звено от структурата на „Пирогов” се извършват различни по сложност и вид оперативни интервенции. Те са възможни благодарение на  екип  от  лекари и медицински сестри, които притежават висока степен на компетенция.  Всички те притежават специфична,  допълнителна квалификация, която е съобразена с изискванията и потребностите в  тази структура.


Операционен блок към травматологичните клиники Операционен блок към травматологичните клиники Операционен блок към травматологичните клиники

Дейността на Травматологичния операционен  блок е изключително специфична. Пациентите попадат в него заради интервенции от спешен или планов порядък. И в двата случая болните биват лекувани от специалисти с висока квалификация.