Бърза помощ

ЕКИП НА КЛИНИКАТА

Клиниката по хирургия и терапия на ръката


Доц. Д-р Людмил Георгиев Симеонов дм

Доц. Д-р Людмил Георгиев Симеонов д.м. - началник клиника

 • Медицинско образование: Медицински факултет, София - 1983 г.
 • Професионални назначения:
  • Военно - Медицинска Академия, Клиника по военно-полева хирургия - Специализант по обща хирургия и ординатор към Медицинската служба на Българската армията 1983-1988 г.
  • МБАЛСМ "Н. И. Пирогов", Отделение по хирургия на ръката - Научен сътрудник 1988-1997 г.
  • Университетска болница "Царица Йоанна", Клиника по Травматология - Старши асистент 1997-1999 г.
  • МБАЛСМ "Н. И. Пирогов", Отделение по хирургия на ръката - Научен сътрудник 1999 – 2009 г.
  • Dubai, UAE, Rashid Hospital, Department of Оrthopaedic-Тrauma - Consultant surgeon of hand surgery 2009-2011 г.
  • УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", Клиника по хирургия на ръката - Началник клиника 2011 г.
 • Специалности:
  • Обща хирургия - първа специалност - 1989 г.
  • Ортопедия и травматология - втора специалност - 2005 г.
 • Научно звание: Доцент. Свидетелство от 19.11.2010
 • Научна степен: Доктор по Медицина N-27973 от 24.06.2002 по тема „Оперативно лечение на вътреставни фрактури на пръстите на ръката”
 • Ползвани чужди езици: Английски – писмено и говоримо. Руски – писмено и говоримо.

Доц. Д-р Людмил Георгиев Симеонов д.м.   [+]

Публикации

Участия в научни форуми

Начало на страницата

Д-р Райна Михайлова Димитрова

Д-р Райна Михайлова Димитрова - ординатор

 • Образование: Медицински факултет, София - 1979 г.
 • Професионални назначения:
  • МБАЛ "Враца" , Клиника по хирургия, Враца - ординатор 1979 -1988 г.
  • УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", Клиника по хирургия на ръката- ординатор от 1988 г.
 • Специалност: Ортопедия и травматология - 1992 г.
 • Специализации и курсове:
  • Факултет по Обществено здраве при МУ, София - Курс по Обществено здраве и здравен мениджмънт - 2009 г.
  • МБАЛСМ "Н. И. Пирогов" Секция по ортопедия и травматология - Курс по Диагностична и терапевтична пункция на стави - 2001 г.
  • МБАЛСМ "Н. И. Пирогов", Клиника по детска травматология - Kурс за Ехографско изследване на стави при деца - 2002 г.
  • МУ София, Курс за следдипломна квалификация по “Eхографска диагностика в ортопедията и травматологията” – 2004 г.
 • Професионални членства
  • Член на Българско дружество по хирургия на ръката,
  • Член на Федерацията на Европейските Дружества по Хирургия на Ръката.

Начало на страницата

Д-р Юлия Кирилова Миланова-Бояджиева

Д-р Юлия Кирилова Миланова-Бояджиева – ординатор

 • Образование: Медицински факултет, София - 1985 г.
 • Професионални назначения:
  • Ординатор епидемиолог - ХЕИ, Разград 1985-1988 г.
  • Ординатор – хирургичен поликлиничен к-т гр. Банкя 1988-2009 г.
 • Специалност: Обща хирургия – 2003 г.
 • Професионални членства
  • Член на Българско дружество по хирургия на ръката,
  • Член на Федерацията на Европейските Дружества по Хирургия на Ръката.
 • Презентации:
  1. Тричкова П., Миланова Ю. Антибиотична профилактика в хирургията на ръката. Конференция по Хирургия на ръката с международно участие. Велинград, 24.09 - 27.09.2009 г.

Начало на страницата

Д-р Петя Георгиева Спасова

Д-р Петя Георгиева Спасова - ординатор

 • Образование: Медицински факултет, София - 1997 г.
 • Професионални назначения:
  • Специализант - Клиниката физикална терапия и ранна рехабилитация, УМБАЛСМ "Пирогов" - 1999 - 2000 г.
  • Ординатор - Клиниката по хирургия на ръката УМБАЛСМ "Пирогов" от 2000 г.
 • Специалност: Ортопедия и травматология 2007 г.
 • Специализации и курсове:
  • Клиника по микрохирургия, Цюрих, Швейцария - Микрохирургичен курс 2010 г.
  • AOTrauma Course "Principles in Operative Fracture Management" - София, Юли 2011 г.
 • Професионални членства
  • Член на Българско дружество по хирургия на ръката,
  • Член на Федерацията на Европейските Дружества по Хирургия на Ръката.

Презентации

Начало на страницата

Д-р Таня Ангелова Таскова

Д-р Таня Ангелова Таскова

 • Образование: Факултет по Медицина, Медицински Университет, Пловдив - 1997г.
 • Професионални назначения:
  • ВВМА, Клиника по хирургия, София - ординатор 1977-1978 г.
  • УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", Клиника по хирургия на ръката, София – ординатор, от 1978
 • Специалности: Ортопедия и травматология - 1987 г.
 • Професионални членства
  • Член на Българско дружество по хирургия на ръката,
  • Член на Федерацията на Европейските Дружества по Хирургия на Ръката.

Начало на страницата

Д-р Бахрам Фирузи

Д-р Бахрам Фирузи - ординатор

 • Образование: Медицински университет Санкт-Петербург, Русия - 2005 г.
 • Професионални назначения:
  • УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", Секция по Ортопедична травма - Специализант по Ортопедия и травматология, 2006-2011 г.
  • УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", в клиника по Хирургия и терапия на ръката - ординатор 2011 г.
 • Специалност: Ортопедия и травматология - 2011 г.
 • Курсове :
  • AOTrauma Course “ Principles in Operative Fracture Management ”. София, Юли 2011 г.

Начало на страницата

Д-р Петър Стоянов Ценков

Д-р Петър Стоянов Ценков –ординатор

 • Образование: Медицински факултет, София – 1982 г.
 • Професионални назначения:
  • Клиника по обща хирургия - ординатор 1983-1986 г.
  • УБАЛСМ "Н.И.Пирогов" Клиника по Детска травматология- ординатор, 1986 -1988 г.
  • УБАЛСМ "Н.И.Пирогов" Клиника по Хирургия на ръката - ординатор от 1988 г.
 • Специалност: Ортопедия и травматология 1994 г.
 • Специализации и курсове: ВМА , Експериментална лаборатория, София - Курс по микрохирургия – 1993г.
 • Професионални членства
  • Член на Българско дружество по хирургия на ръката,
  • Член на Федерацията на Европейските Дружества по Хирургия на Ръката.

Начало на страницата

Джохана Рут Джейкъбсън-Петров

Джоана Джейкъбсън- Петров - Специалист по рехабилитация на ръката и горния крайник

 • Образование:
  • Бакалавър по ерготерапия. Факултет по рехабилитационна медицина - Университет на Торонто, Онтарио, Канада - 1991
  • Стажант в квалификационна програма "Терапия на ръка" - Финикс, Аризона 1993 г
  • Магистратура по рехабилитация и физикална терапия на ръка и горен крайник - Университет Дрексел, Филаделфия, САЩ - 2010 г.
 • Професионални назначения:
  • Щатен ерготерапевт на стационарно болни в интензивно отделение - Health Tour Health Care Staffing Solutions, Inc. Andover, MD 1991-1993 г.
  • Щатен ерготерапевт по терапия на ръка на амбулаторно болни - Colorado Springs & Denver Colorado 1993-1995 г.
  • Щатен терапевт по ерготерапия на ръката - C.V. Starr Hand Surgery Center - New York 1996-1997г.
  • Старши ерготерапевт по терапия на ръката - Presbyterian Hospital - New York 1997 -1999 г.
  • Частна практика и консултации по терапия на ръката - София, България 2001-2011г.
  • Специалист по рехабилитация на ръката и горният крайник - Клиника по хирургия и терапия на ръката УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" от Декември 2011 г.

Публикации и презентации

Начало на страницата

Румяна Ангелова Грудева

Старша мед. сестра Румяна Ангелова Грудева

 • Образование:
  • Медицински колеж "Д-р К. Везенков" към Университет "Проф. Асен Златаров" гр. Бургас – 1997 г.
  • МУ София. Бакалавър по Управление на здравни грижи – 2002 г.
 • Професионални назначения:
  • Мед. сестра - Общинска болница гр. Карнобат - 1997-2001 г.
  • Мед. сестра - Клиника по ортопедична травма УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 2001-2004 г.
  • Мед. сестра Контрол на инфекциите – ХЕО УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 2004-2007 г.
  • Операционна сестра – Клиника по изгаряния и пластична хирургия 2007-2012 г.
  • Ст. медицинска сестра – Клиника по Хирургия и терапия на ръката УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" от 2012 г.
 • Специалност: Специалност по болнична хигиена към МУ София – 2007 г.

Начало на страницата