Бърза помощ

ПРИЕМ. КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Прием в клиниката

Приема по спешност в клиниката се осъществява денонощно през спешния травматологичен кабинет или от кабинета по детска травматология на Спешно приемно отделение на болницата. Прием на пациенти за етапна или предварително планирани интервенции се извършва през консултативния кабинет по хирургия на ръката в поликлиниката на болницата.

Заплащането на здравно-осигурените пациенти е по линия на здравната каса според стойността на медицинската пътека по която са били хоспитализирани. Пациенти без здравни осигуровки заплащат лечението си.

Получаване на медицински документи (епикриза, болн. лист и др.) става след изписването от стационара в работни дни между 11.00 и 13.00 ч.

След изписване от стационара лечението продължава в амбулаторен ред. Броят на постоперативните превръзки, вторични лекарски прегледи, рентгенови изследвания са съобразени с изискванията на Здравната каса и са упоменати в епикризата на изписания пациент.

В отделението се настаняват пациенти по клинични пътеки и на свободен платен прием по обявените на централна регистратура цени на болницата.


Клинични пътеки

Основни клинични пътеки свързани с патологията на ръката са:

  1. КП 204: Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение
  2. КП 220: Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
  3. КП 221: Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
  4. КП 222: Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
  5. КП 223: Малки оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

Пълен списък на клиничните пътеки