Бърза помощ

ХИРУРГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ. ВИДОВЕ ОПЕРАЦИИ

 1. Лечение на увреди на кожата и подкожието включващо; пластично покриван на дефекти чрез свободна и несвободна кожна пластика.
  Видове кожни ламба;
  • ротационни,
  • перфорантни,
  • педикулизирани,
  • дистантни
  • васкуларизирани,
  • съставни и др.
  Hand Surgery Hand Surgery  

 2. Хирургия на нокътя и структурите му
  • Травми
  • Деформации
  • Възпалителни и дегенеративни процеси
  • Тумори
  • Реконструкции
  Hand Surgery Hand Surgery Hand Surgery

 3. Увреди на сухожилията
  • Първичен сухожилен шев
  • Двуетапна сухожилна пластика
  • Сухожилна пластика с междинен присадък
  • Сухожилни транспозиции след нервни парализи
  • Тенодези
  • Постоперативни рехаблитационни, кинезитерапевтични и ерготерапевтични програми.
  Hand Surgery Hand Surgery  

 4. Възстановяване на увреди на пресни или хронични лезии на периферни нерви
  Оперативни техники:
  • Нервен шев
  • Транспозиция на нерв
  • Невролиза
  • Пластика на нерв
  • Протезиране на дефекти с протеза Neurogen
 5. Костна хирургия
  A. Консервативно и оперативно лечение на всички видове пресни фрактури и луксации.
  B. Реконструктивна хирургия след зле зарснали фрактури, неправилно лекувани фрктури и костни дефекти и липси.
  • Закрита репозиция и имобилизация с различни видове шини
  • Открита репозиция и вътрешна фиксация с метални импланти
  • Реконструктивни операции след незарастващи или неправилно зарастнали фрактури
  • Възстановяване на костен дефект с костен присадък
  Hand Surgery Hand Surgery Hand Surgery
  Hand Surgery Hand Surgery Hand Surgery

 6. Етапно лечение на тежки наранявания, пълни и частични ампутации на ръката.
  Оперативни процедури:
  • реплантация
  • реваскуларизация
  • реконструкция
  • реампутация
 7. Оперативни корекции на вродени заболявания и малформации
  • Синдактилия
  • Полидактилия
  • Кампто и клинодктилия
  • Централни дефекти
  • Аплазии и хипоплазии
  • Спастична ръка
  • Съдови аномалии
 8. Артропластика след травматични или дегенеративни заболявания на ставите на ръката
  • Оперативно лечение на остеоартрит на I ва КМК става
  • Оперативно лечение на деформации след ревматоиден артрит
  • Оперативно лечение на посттравматична остео-артроза
  Hand Surgery Hand Surgery Hand Surgery

 9. Оперативно лечение на дегенеративни и възпалителни заболявания
  • Стенозиращ тендовагинит
  • Периферни компресивни невропатии на ръката и горният крайник (Карпален, Кубитален, Гион и др. тунелни синдроми)
  • Болест на Dupuitren
  • Подагрозни туфи и артрит
  Hand Surgery Hand Surgery Hand Surgery Hand Surgery Hand Surgery

 10. Лечение на тумори, кисти и метастатични процеси в обляастта на ръката
  • Кисти
  • Синовиоми
  • Ганглиони
  • Невриноми
  • Фиброми
  • Енхондроми и др.
  Hand Surgery Hand Surgery Hand Surgery