Бърза помощ

КЛИНИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Хората ангажират ръцете си в зависимост от професията и страничните си занимания. Ръката е функция на човешкият интелект. Всичко сътворено от човека е дело на неговите ръце. Това е органът, който най-често контактува с околната среда, поради което най-често се травмира и боледува.

За някои хора ръката е сетиво за други сечиво, а за някои и двете. Пациентите с травми и заболявания на ръцете трябва да знаят, че в повечето случаи се изисква тяхното съдействие за получаване на добър краен резултат. Само оперативната интервенция не решава въпросът с оздравяването им. От изключително значение за възстановяване на функциите на ръката е съзнателното участие на пациента в постоперативните рехабилитационни програми.

Hand Surgery Hand Surgery

Основните спешни хирургични операции извършвани в клиниката са:

  • хирургична обработка на различни видове рани на ръката и горния крайник,
  • оперативно възстановяване на нарушени функционални структури (мускули, лигаменти, сухожилия и нерви),
  • неоперативно и оперативно лечение на фрактури на костите и операции за възстановяване на кожни дефекти на ръката.

Ежедневно се оперират пациенти с хронични, възпалителни, дегенеративни, вродени и др. заболявания на ръката. Извършват се реконструктивни операции на застарели увреди на костите и меките тъкани, нервни транспозиции, протезиране на увредени стави на ръката и др.

Средностатистически в Клиниката за една година се хоспитализират около 1500 пациенти. От тях по спешност са около 650, а в планов ред над 850.

Специална група пациенти, обект на лечение са хора с редки и уникални професии, чиято работа е изцяло зависима от ръцете като, музиканти, художници, хирурзи и др. Специален раздел от дейността на клиниката е лечението на спортни травми, както на професионални спортисти така и на аматьори.