Бърза помощ

Начало / Структура / Клиника по неврохирургия / Прием. Клинични пътеки

ПРИЕМ. КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Прием в клиниката

Клиниката има разкрити 77, в това число и 10 реанимационни легла. В нея се настаняват пациенти с травми и заболявания, включени в изброените в меню "Полезна информация" „клинични пътеки”. Друга възможност е свободният платен прием по обявени на Централната регистратура цени на Болницата.

Клиника по неврохирургия. Изглед на болнични стаи Клиника по неврохирургия. Изглед на болнични стаи Клиника по неврохирургия. Изглед на болнични стаи

Клинични пътеки

Клиниката е в договорни отношения с Националната здравно – осигурителна каса за оказване на болнична медицинска помощ по следните „клинични пътеки”:

 1. кп. 001 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
 2. кп. 003 Паренхимен мозъчен кръвоизлив
 3. кп. 004 Субарахноиден кръвоизлив
 4. кп. 007 Болести на черепно – мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
 5. кп. 008 Диабетна полиневропатия
 6. кп. 015 Невро – мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
 7. кп. 018 Епилепсия и епилептични пристъпи
 8. кп. 019 Епилептичен статус
 9. кп. 129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
 10. кп. 130 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
 11. кп. 198 Тежка черепно – мозъчна травма – оперативно лечение
 12. кп. 199 Тежка черепно – мозъчна травма – консервативно поведение
 13. кп. 200 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
 14. кп. 201 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
 15. кп. 202 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно – мозъчни травми
 16. кп. 203 Хирургично лечение при травма на главата
 17. кп. 204 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение
 18. кп. 205 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции 
 19. кп. 259 Оперативни процедури в лицево – челюстната област с много голям обем и сложност
 20. кп. 260 Оперативни процедури в лицево – челюстната област с голям обем и сложност
 21. кп. 261 Оперативни процедури в лицево – челюстната област със среден обем и сложност
 22. кп. 262 Оперативни процедури в лицево – челюстната област с малък обем и сложност
 23. кп. 263 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
 24. кп. 264 Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево – челюстната област
 25. кп. 265 Хирургично лечение на вродени малформации в лицево – челюстната област
 26. кп. 266 Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости

Пълен списък на клиничните пътеки