Бърза помощ

Начало / Структура / Медицински център / Физикална и рехабилитационна терапия

Медицински център. Физикална и рехабилитационна терапия

В центъра се извършват рутинни първични и вторични прегледи, включващи традиционните средства: анамнеза, статус, обстоен физикален преглед и хемодинамични показатели от д-р Иван Кърпачев.

Д-р Иван Кърпчев е с придобита специалност по "Физикална и рехабилитационна медицина" и следдипломни квалификации по кинезитерапия, мануална терапия, постизометрична релаксация /ПИР/, акупресура, рефлексотерапия, лазертерапия, електродиагностика и електростимулация.

Лекарят определя рехабилитационния потенциал и контролира изпълнението на назначената терапевтична програма, включваща:

 • Електроление и светолечение;
 • Лазертерапия;
 • Кинезитерапия - активна и пасивна;
 • Термотерапия /парафинолечение, луголечение/;
 • Аерозолно лечение;
 • Функционални изследвания.

Заболявания, повлиявани от физикалната и рехабилитационната медицина:

 • заболявания на опорно-двигателния апарат,
 • неврологични заболявания,
 • хирургични и вътрешни заболявания,
 • УНГ заболявания,
 • хронични гинекологични заболявания,
 • детски заболявания и други.

Лечебният процес се извършва в отделението по ФРМ към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" и се състои от:

 • Сектор електролечение:
  • зала за електролечение, оборудвана с апарати за нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове. Ниско интензивно магнитно поле, ултразвукова терапия, източници на ултравиолетови, видими и инфрачервени лъчи, лазертерапия.
 • Сектор кинезитерапия:
  • Зала за групова и индивидулна ЛФК;
  • Механотерапия;
  • Кабинет за лечебен масаж.
 • Сектор термотерапевтичен:
  • Лечение с парафин;
  • Лечение с луга.
 • Сектор лазертерапия.

Към д-р Кърпачев могат да се обръщат самонасочили се пациенти, които той консултура на базата на платен прием, пациенти, нуждаещи се от лечение и рехабилитация след козметични интервенции, за домашна рехабилитация, както и за ранна болнична рехабилитация на стационарните пациенти в клиниките и отделенията на УМБАСМ "Н.И.Пирогов".

На тел. 02 9154 574 можете да се информирате за графика на д-р Кърпачев и да запишете час за консултация, преглед и лечение.

За повече информация можете да ползвате националния телефон 0700 100 37.