Бърза помощ

Медицински център. Очни болести

Специалистите по очни болести: Д-р Мария Праматарова и Д-р Петър Грънчаров работят със здравната каса и с фондовете, с които медицинският център има сключени договори, извършват се също и платени прегледи.

Извършват се следните специализирани дейности:

  1. Авторефрактометрия/компютърно излседване на зрителна острота/;
  2. апланационна тонометрия /безнонтактно измерване на очно налягане /;
  3. Дигитално изследване на очното дъно с фундус камера;
  4. Пахиметрия /измерване дебелината на очната роговица /;
  5. Вземане на очен секрет за микробиологично изследване;
  6. Извършване на малки и средни оперативни интервенции;
  7. Диагностика и терапия на комлицирани офталмологични заболявания /керато- конюнктивити, увеити, иридоциклити, глаукома, посттраматични очни усложнения/.

Работното им време е в рамките на работното време на медицинския център.

За контакти : 02 9154 484 и 0700 100 37 от цялата страна.