Бърза помощ

Медицински център

Медицински център Пирогов

Медицински център "Пирогов" се намира в комплекса на уникалната едноименна болница и приема пациенти с направления от личния лекар. Центърът разполага с отлично подготвени лекари от всички специалности, които са кадри на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".

В медицинския център се осъществяват изследвания по договор с НЗОК /направление 4 за медико-диагностична дейност/, работи се с талони от лични лекари и специалисти, със здравно-осигурителни фондове, партньори на МЦ "Пирогов". Сключват се договори с фирми за обсужване на техните служители. Провеждат се профилактични прегледи.

За връзка с медицинския център от цялата страна можете да ползвате:

национален телефон 0700 100 37

Медицински център Пирогов Медицински център Пирогов Медицински център Пирогов

В МЦ "Пирогов" се извършват високоспециализирани амбулаторни изследвания, изследвания за постъпване в здравно заведение, изследвания за ТЕЛК, контролни изследвания в следните области: