Бърза помощ

ДИАГНОСТИКА. ПРИЕМ В КЛИНИКАТА

Диагностика

Клиниката разполага със собствен "BacTek" апарат за микробиологично скриниране на хемокултури, Дигитален Мобилен Рентгенов Апарат, позволяващ извършване на рентгенова снимка до леглото на болния, с възможност за незабавно интерпретиране на полученото изображение от дежурен лекар, особено важно при животозастрашаващи състояния, ЕКГ апарт, няколко дефибрилатора, разширен електронен мониторинг на всеки пациент с директно изпращане, анализиране и обраротване на информацията.

Мониторната система е от последно поколение дигитални апарати с осигуряване на 24 часово наблюдение на основните жизнени функции, метаболизма и мозъчната дейност на болния, дистанционно мониториране и архивиране на данните на пациента за 72 часов период, с брой проследявани жизнени параметри над 180.


Прием в клиниката

Клиниката по Интензивно Лечение към УМБАЛСМ "Пирогов" разполага с 22 реанимационни легла, разпределени в четири реанимационни зали, две изолационни зали, филтърни и сервизни помещения.