Бърза помощ

Клиника по детска анестезиология и реанимация

Клиниката по детска анестезиология и реанимация е уникална за София и района, а за някои заболявания и за страната. Единствено в нея се оперират новородени, кърмачета, деца с гръдна патология и със злокачествени новообразувания.

Годишно анестезиологичната дейност обхваща от 3100 до 3500 деца.

През отделението по детска реанимация годишно преминават 400-420 деца с различни проблеми - оперирани, травматологични, токсикологични.

Екип на клиниката по анестезиология и реанимация

Клиниката по детска анестезиология и реанимация


доц д-р Надежда Николова Гаврилова

Проф. д-р Надежда Николова Гаврилова дм - н-к клиника

 • Постъпва в Клиника по Детска Анестезиология и Интензивно Лечение като редовен аспирант през 1984г.
 • Докторска степен в областта на интензивно лечение на вродените малформации през 1987г.
 • Началник Клиника по Детска Анестезиология и Интензивно Лечение от 1996г.
 • 2002 – 2004: Консултант в Neurospinal Hospital, Jumeira Dubai
 • 1987 – 1996: н.с  I – II ст. Клиника по детска АИЛ, „Пирогов“
 • 1984 – 1987: Редовен аспирант в Клиника по Детска АИЛ, „Пирогов“
 • 1982 – 1984: н.с. III ст. в НИЗПЗ, София
 • 1979 – 1982: ординатор в Противотуберкулозна болница, Перник
 • Специалности: АИЛ и Спешна медицина
 • Квалификационни курсове: детска АИЛ, неонатология, регионална анестезия, трансфузиология, лечение на болката, детска хирургия, спешна хирургия, хомеопатия.
 • Национален консултант по детска АИЛ.
 • Член на: Дружество на анестезиолозите в България, ESPA, Българска асоциация за изследване и лечение на болката, Европейска асоциация по интензивна медицина
 • Езици: Английски (отлично), Немски (добро), Руски (добро)
 • Интереси: АИЛ в новорожденската възраст, регионална анестезия, лечение на болката в детската възраст.