Бърза помощ

Първа детска хирургична клиника

Първа детска хиругична клиника е специализирана клиника с обособени три отделения:

 • Детска коремна хирургия
 • Хирургия на новориденото
 • Детска гръдна хирургия

Проф. Д-р Росен Станчев Дребов дм - н-к клиника

 • Завършва медицина в МА София през 1979 г.
 • Стаж в МБАЛСМ „Н.И.Пирогов” от 1984 до момента. Като научен сътрудник, доцент, специализирал в Детска болница – Филаделфия- САЩ, Национална детска болница – Токио, Япония, Болница по детска онкология – Варшава – Полша.
 • Специалности обща, детска, гръдна хирургия, спешна медицина, .къде - МУ – София . Европейска диплома по детска хирургия
 • Публикации в България – 58, в чужбина - 3. на тема детска хирургия
 • Участия във форуми - 64
 • Член на EUPSA
 • Владее: руски, английски, френски език
 • Дисертаци: доктор по медицина