Бърза помощ

ЕКИП НА ОТДЕЛЕНИЕТО

Отделение детска гръдна хирургия


Христо Иванов Шивачев

доц. д-р Христо Иванов Шивачев - детски хирург н-к отделение

Начало на страницата

Росица Христова Райкова

Ст.м.с Росица Райкова

 • Завършва ПМИ „Йорданка Филаретова”, специалност медицинска сестра през 1985г. и Здравен мениджмънт - „Управление на здравните грижи” в Нов Български университет през 2010г.
 • Стаж: в Детско гръдно отделение към Клиника по детска хирургия в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” от 1985г. до 2008г. като медицинска сестра и от 2008г. до сега като старша медицинска сестра в същото отделение.
 • Курсове за следдипломна квалификация:
  • Остри хирургични състояния в детската възраст.
  • Вродени и придобити заболявания на бронхопулмоналната система при деца
  • Обучение на анестезиологични сестри
  • Управление на човешките ресурси в сферата на здравните грижи
  • Работа в бронхологично отделение. Основни задължения на медицинската сестра при ендоскопска хирургия
  • Специализирани здравни грижи в спешнат хирургия
  • Иновации и качество на здравните грижи в съвременното здравеопазване
  • Иновативни продукти на B/Braun превенция на убожданията
  • Планиране, провеждане и представяне на сестринските изследвания
  • Дезинфекция и стерилизация на ендоскопска апаратура и инструменти

Начало на страницата