Бърза помощ

ПРЕГЛЕДИ. ДИАГНОСТИКА.

Прегледи

Извършват се първични и вторични медицински прегледи по линия на НЗОК, на ЗОФ, както и свободен платен прием. Отделението разполага с 2 диагностични кабинета и една манипулационна зала.

Екипът на Отделението по Детска Гръдна хирургия се състои от 5 лекари, които са високо квалифицирани и с дълъг професионален опит. Всички имат придобита специалност по "Хирургия", един с четири специалности – обща, детска, гръдна хирургия и спешна медицина и е хабилитиран –доцент, който има и европейска диплома по детска хирургия.


Диагностика

  • Хематологична и биохимична лаборатории;
  • Микробиологична лаборатория;
  • Лаборатория по патофизиология на дишането;
  • Звено за бронхоскопия и езофагоскопия;
  • Звено за образна диагностика, включващо стандартни рентгенови изследвания, контрастни изследвания, ехография, изследвания на съдове и компютърна аксиална томография;
  • Компютърен томограф и Ядрено-магнитен резонанс;
  • Други специализирани лаборатории.