Бърза помощ

Начало / Структура / Детска хирургия / Отделение детска гръдна хирургия / Клинична и хирургична компетентност

КЛИНИЧНА И ХИРУРГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Клинична компетентност

Хирурзитe от Отделението по Детска Гръдна хирургия активно участват във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Това включва изследването на пациентите, вземане на решение относно индикацията за операция при всеки отделен случай, поддържане на високоспециализиран оперативен екип, способен да извърши необходимата операция при всеки пациент, както и да осигури адекватното му следоперативно наблюдение.

Компетентността в гръдната хирургия означава устойчиво, адекватно и умело решаване на гръдно-хирургичните проблеми. Това се постига с натрупването на опит от активното лечение на болестите на гръдния кош и редовно участие в специализирани срещи, симпозиуми и конгреси.


Хирургична компетентност

В Отделението по Детска Гръдна хирургия се извършват рутинно всички открити, ендоскопски и видео-асистирани (безкръвни) оперативни намеси и манипулации при деца и възрастни при вродени и придобити заболявания на гръдната стена, белия дроб и плеврата, медиастинума, хранопровода и стомаха и трахеята, включително злокачествени и доброкачествени тумори в тези области. Ендоскопски процедури с флексибилна и ригидна оптики върху трахео-бронхиалното дърво и хранопровода /бронхоскопия/. Биопсия на шийни, медиастинални и аксиларни лимфни възли. Извършват се допълнитилно и всички видове операции в детската възраст на шия, корем и слабинна област.