Бърза помощ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЕТСКА ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

За отделението

Детска хирургия Детска хирургия Детска хирургия

Предимства за пациента

Отделението по Детска Гръдна Хирургия е изградено на основата на разработения от Европейската и Световна Асоциация по детска хирургия и Европейското Дружество на Детските Хирурзи.


Контрол на качеството

Контролът на качеството е задължителен елемент в отделението по обща, детска, гръдна хирургия и спешна медицина. То разполага с компютъризирана документация на всички оперативни намеси, включително на настъпилите усложнения. Резултатите се анализират ежемесечно. Оценката на риска се извършва по общоприетата скала на Американското анестезиологично дружество. Настъпилите усложнения се обсъждат ежемесечно, а всеки хирург има обратна връзка за риск стратифицираните индивидуални резултати .