Бърза помощ

Екип на отделението

Отделение по хирургия на новороденото

д-р Цветко Венков Георгиев

Д-р Цветко Георгиев - началник отделение

 • Завършва медицина в ВМИ - София през 1992 г.
 • Стаж
  • РБ – Ботевград хирург 1992 – 1996 год;
  • Клиничен център по детска хирургия 1996 -2000 асистент;
  • От 2000 год. УМБАЛСМ „ Н. И.Пирогов” Детска хирургия, Гл. асистент.
 • Специалности - Хирургия; Детска хирургия.
 • Публикации - 18 на теми в областа на неонаталната, детската хирургия и хирургията на вродените малформации. Разработки при реконструктивни операции при аноректални аномалии и болест на Hirshsprung.
 • Извършва преподавателска дейност към МУ – София.
 • Участия във форуми – ежегодишно в детско и общохирургични.
 • Член на дружество по детска хирургия; EUPSA
 • Ползва англиийски език
 • Специализация лапароскопска хирургия

Начало на страницата