Бърза помощ

Прием. Клинични пътеки

Прием в отделението

Отделението има разкрити 15 легла в 8 стаи, като 4 ри от тях са кувьози оборудвнани за новородени и недоносени деца, една стая за кърмачета, стая за средна хиругия с бърз /еднодневен/ престой, две самостоятелни стаи, стая за пациенти с възпалителни заболявания и такава за по-големи деца.

В стаите са осигорени условия за престой на придружител и майки кърмачки.


Клинични пътеки

Отделението има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия по следните клинични пътеки:

27; 28; 29; 30; 32; 33; 77; 78; 89; 127; 128; 157; 159; 161; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 177; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 189; 212; 213; 214; 224; 225

Пълен списък на клиничните пътеки