Бърза помощ

Оперативни интервенции

Прегледи в отделението

В отделението се извършват всички оперативни намеси в областта на детската хирургия

Високоспециализирани операции
 1. Оперативни намеси при вродени аномалии на хранопровод,
 2. трахеоезофагеална фистула, вродена диафрагмална херния,
 3. хиатална херния,
 4. оперативни намеси при гастроезофагеална рефлуксна болест,
 5. операции при атрезия на дуоденум,
 6. атрезия на тънко и дебело черво,
 7. различните форми на аноректална агенезия,
 8. съчетани или не с аномалии на отделителната система,
 9. операции при клоака,
 10. опертивни намеси при мекониална болест,
 11. при вроден перитонит,
 12. мекониални кисти.
 13. Операции при аномалии в ротацията и закрепването на коремните органи и липса на предна коремна стена / гастросхиза и лапаросхиза както и долни целозомии /.
 14. Оперативно лечение при заболявания свързани с моториката на червата – болест на Хирсшпрунг, нервноинтестинална дисплазия; долихосигма.
 15. Вродени аномалии на черен дроб, жлъчни пътища, панкреас.
 16. Туморни заболявания в неонаталната и ранна детска възраст / невробластом, рабдомиосарком, тератом, лимфангиоми, хемангиоми, кисти на яйчник, вродени кисти на далак и панкреас /.
Сложни оперативни намеси
 1. при всички видове перитонит в неонатална и ранна детска възраст,
 2. инвагинация,
 3. мекелов дивертикул,
 4. остатъчни ембрионални канали на пъпната връв,
 5. вродена хипертрофична пилорна стеноза,
 6. шийни кисти и фистули,
 7. органосъхраняващи операции при травматични увреди на паренхимни органи,
 8. реторакотомии,
 9. релапаротомии,
 10. операции при волвулус, илеус, чревни резекции.
Средни по сложност оперативни намеси
 1. апендектомия,
 2. операции при херния / слабинна, пъпна, вентрална /,
 3. крипторхизъм,
 4. остър хирургичен скротум,
 5. операции при некротичен флегмон при новородени перианални абсцеси и фистули,
 6. мекотъканно разположени туморни образования.
Операции с малък обем на сложност
 1. инцизии на абсцеси и флегмони,
 2. ревизия на оперативна рана,
 3. циркумцизия при фимоза.