Бърза помощ

Прегледи. Диагностика

Прегледи в отделението

При постъпването се извършва преглед от детски хирург, педиатър и детски анестезиолог, като родителят се информира за заболяването и дава съгласие за оперативно лечение и анестезия.


Диагностика

Извършват се всички необходими лабораторни и инструментални изследвания свързани с диагностиката на дадено заболяване и необходимите в хода на неговото лечение, включително тези по изискване на НЗОК, касаещи изпълнението на съответната клинична пътека.