Бърза помощ

Отделение по хирургия на новороденото

Отделение по хирургия на новороденотоОтделението по хирургия на новороденото е структурна част от Клиниката по детска хирургия и е разположено на 2 ри етаж в сградата на Детска хирургия към УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов".

В отделението се извършва диагностика и лечение на деца от раждането до 3 годишна възраст в цялата област на детската хирургия, като при извършването на сложни реконструктивни високоспециализирани оперативни намеси налагащи етапно проследяване лечението се провежда до неговото завършване независимо от възрастта.

Отделението е оборудвано с необходимата апаратура и кувьози за лечението на новородени деца, такива с ниско тегло и със сложни вродени аномалии налагащи ранно оперативно лечение веднага след раждането. Разпологаме със съвременен инструментариум, лапароскопска и торакоскопска апаратура специално предназначени за хирургично лечение в новорожденческата и детска възраст.

При деца със съчетани вродени анамалии се извършват сложни оперативни намеси, някой от които са уникални за страната.


Предимства за пациента

Структурата на болницата позволява:

  1. Денонощно присъствие на квалифициран детско хирургичен екип с пълно осигуряване извършването на диагностика, планирано и спешно оперативно лечение при новородени и малки деца.
  2. Бързо и ефективно осъществяване диагностично-консултативна дейност с лекари от различни специалности.
  3. Възможност за извършване на рентгенова, ехографска, КАТ, ЯМР, ендоскопска диагностика и лечение /бронхоскопия, гастроскопия, колоноскопия / в планов и спешен порядък.
  4. Възможност за осъществяване на сложни оперативни намеси с мултидисциплинарен характер и при участието на различни специалисти.
  5. Осъществява се високоспециализирано следоперативно реанимационно въстановяване в профилирано детско реанимационно звено при най-тежките случаи.