Бърза помощ

Екип на отделението


доц. д-р Румяна Русева Андонова

Доц. д-р Румяна Русева Андонова д.м. - н-к отделение

 • Завършва медицина в Москва, I Московски Медицински Институт „Сеченов” през  1984 г.
 • Професионално развитие
  • От 2011. до днес, София, доцент към Отделение по детска анестезиология с операционен блок към Детска хирургия,  УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”
  • 2010-2011, главен асистент
  • 2000-2010 н.с.I ст.
  • Март 2001 – Здравен мениджмънт, Медицински факултет, Медицински университет, гр.София
  • 1997-2000 н.с. II ст.
  • 1994-1997 ординатор анестезиолог-реаниматор
  • 1992-1994  лекар-ординатор към Отделение по спешна ендоскопия и функционална диагностика, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”
  • 1988-1991 – редовен аспирант по  анестезиология и реанимация и педиатрия в Първи Московски медицински институт „Сеченов”, гр.Москва
  • 1987- 1988 -  ординатор анестезиолог-реаниматор към Централен операционен блок, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”
  • 1984-1987 - ординатор анестезиолог-реаниматор към ОАРИЛ, Окръжна работническа болница „Р.Ангелова”, гр.Перник
 • Специалности анестезиология и реанимация, София 1988г
 • Публикации в над 60 публикации в наши и чуждестранни списания, сборници и материали на конференции и конгреси, участие в 2 монографии на тема детска анестезиология, регионални техники на обезболяване, венозна седация за ендоскопски и образни изследвания, алтернативи на преливане на кръв и кръвни продукти
 • Участия във форуми: – десетки конгреси и конференции у нас и в чужбина по анестезиология, детска анестезиология, регионална анестезия, алтернативи на кръвопреливането.
 • Доц. д-р Румяна Русева Андонова д.м. е член на редица световни, европейски и бълграрски научни и медицински дружества.
 • Владее английски и руски език - отлично
 • Дисертация: 1988-1991г.по анестезиология и реанимация  и по педиатрия на тема: Сравнителна характеристика между лечебната ригидна и фибробронхоскопия при деца с хронични гнойни заболявания на белите дробове.
 • Доктор на медицинските науки (от 25.12.1991г. ВАК, Москва,  ВАК, София от 20.02.1992г)
 • Участие като лекар на Българската полярна база „Св. Климент Охридски” на остров Ливингстън, Антарктика, в ХХ Българска Антарктическа експедиция 2011/2012

Доц. д-р Румяна Русева Андонова д.м... [+]

Начало на страницата

д-р Явор Росенов Методиев

Д-р Явор Росенов Методиев – асистент

 • Завършва медицина в София през 2008 г.
 • Стаж в Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение от декември 2008 г. до момента
 • Специализант по Анестезиология и интензивно лечение от юли 2009 г.
 • Публикации в наши и чуждестранни научни списания на тема регионална анестезия под ехографски контрол при деца.
 • Участия в редица български и чуждестранни научни форуми.
 • Член на Българско дружество по анестезиология и интензивно лечение (БДАИЛ), Българска асоциация за изследване и лечение на болката (БАИЛБ), Европейска асоциация по регионална анестезия (ESRA), Европейска асоциация по детска анестезия (ESPA).
 • Владее английски, френски и сръбски език.
 • Дисертация в областта на регионалната анестезия под ехографски контрол при деца.
 • Специални интереси – интензивно лечение при деца с тежки травми, интензивно лечение при новородени с вродени малформации.

Начало на страницата

д-р Ралица Симеонова Недялкова-Дублекова

Д-р Ралица Симеонова Недялкова

 • Завършва медицина МА, София
 • Стаж в Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение „Пирогов” от 1985 до днес.  Като анестезиолог-реаниматор 2001-2003, 2008-2009 анестезиолог в Кувейт.
 • Специалности анестезиология и реанимация от1990
 • Публикации в периодични списания: над 20 на тема „Травма в детската възраст; Основно поддържане на живота; Имунен стрес отговор;
 • Участия във форуми: Deep Picture Symposium 1992, Copenhagen, Denmark; Трети Европейски Конгрес по детска анестезиология, Ливърпул, Великобритания; Четвърти ESA конгрес, Лондон, 1996, Великобритания; Шести Конгрес ESA Барселона. Хирургична конференция, 2005, Велинград; Конференция за третиране на Болката, Хисаря, България; Годишна ESRA среща, Потругалия.
 • Член на Българската медицинска асоциация, на българското дружество по анестезиология. Член на ЕSA, ESRA 2010. Член на ВАТА
 • Владее английски и руски език

Начало на страницата