Бърза помощ

Отделение по детска анестезиология

В клиниката работят 17 лекари по специалността анестезиология и интензивно лечение, които владеят и прилагат различните техники за обща и регионална анестезия.

Специалистите по здравни грижи са 35 и са профилирани като анестезиологични, реанимационни и операционни сестри.

Анестезиологичната дейност е свързана с осигуряване и постоянно следене на основните жизнени показатели. При въвеждането на децата в безсъзнателно състояние е абсолютно задължително апаратурата да е снабдена с аларми за разхерметизиране, концентрация на кислород в подаваната газова смес, концентрация на въглеродния диоксид в издишаната смес и постигане на физиологичните дихателни паламетри. Детските операционни зали, които са 4 на брой, разполагат именно с такива апарати.

Отделение по детска анестезиология Отделение по детска анестезиология Отделение по детска анестезиология

В реанимационното отделение се прилагат различни техники на продължително обезболаване.

В отделението се вентилират пациенти от новорожденска възраст (минимално тегло 620 гр.) до 18 години.

На пациентите и родителите им се предлага и консултации и работа с детски психолог.