Бърза помощ

ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЕТО

КОРЕМНА ХИРУРГИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

I-ва група. Операции с многоголямобем и сложност, "много голяма" хирургия
 1. Резекция на стомах.
 2. Ваготомия.
 3. Органосъхраняваща операция (парциална резекция) на слезка.
 4. Парциална резекция на черен дроб.
 5. Парциална резекция на панкреас.
 6. Операции за отстраняване на коремни тумори.
 7. Операции при тотален адхезионен илеус с обширнарезекция на чревен сегмент и анастомоза.
 8. Операции при тотални форми на перитонит.
 9. Ректосигмоидектомия.
 10. Хемиколектомии.
 11. Операции при усложнени форми на ехинокок на черния дроб.
 12. Оперативно отстраняване на чревна дубликатура.
 13. Илеотрансверзоанастомози.
 14. Трансплантации на черен дроб.
 15. Шънтови операции при портална хипертония.
 16. Лапароскопска хирургия.
II-ра група. Операции с голямобем и сложност, "голяма" хирургия
 1. Гастростомия, дегастростомия.
 2. Фундопликация.
 3. Кардиомиотомия.
 4. Пилорнапластика.
 5. Гастротомияприпортална хипертония.
 6. Сутура на перфорирала язва.
 7. Гастротомия по повод на чуждо тяло, полипи на стомаха и др.
 8. Гастротомия и обшиване на кървяща язва на стомаха.
 9. Дуоденотомия и обшиване на кървяща язва на дуоденум.
 10. Дуоденотомия по повод на полип или други образувания.
 11. Колонотомия при полипи.
 12. Холецистектомия.
 13. Холецистодуоденоанастомоза.
 14. Операции при остър панкреатит.
 15. Операции при перфоративен апендицит.
 16. Етапни лаважи при лапаростомии.
 17. Затваряне на коремната кухина след лапаростомии.
 18. Операции при перитонит с чревна интубация.
 19. Релапаротомии.
 20. Спленектомии при хронични спленопатии.
 21. Спленектомии при травматични увреди.
 22. Сутура на черен дроб при травматични увреди.
 23. Операции при неусложнен ехинокок на черния дроб.
 24. Операции при брид-илеус без резекция на черво.
 25. Операции при адхезионен илеус без резекция на черво.
 26. Резекция нат ънко черво при Мекеловдивертикул.
 27. Гастроентеростомии.
 28. Извеждане на противоестествен анус.
 29. Операции за затваряне на противоестествена нус.
 30. Херниотомия при усложнена ингвинална херния с резекция на чревен сегмент.
 31. Операция при чревна инвагинация.
 32. Диагностична лапароскопия.
 33. Оперативна лапароскопия.
 34. Лапаротомии при други редки заболявания.
III-та група. Операциисъссреденобем и сложност "средна" хирургия
 1. Херниотомия при умбиликална херния.
 2. Херниотомия при неусложнена ингвинална херния.
 3. Херниотомия при неусложнена феморална херния.
 4. Операции при хернии на предната коремна стена с други локализации.
 5. Отстраняване на пакетотлимфни възли в ингвиналната област.
 6. Диагностична лапаротомия.
 7. Отваряне на следоперативен абсцес на предна коремна стена.
 8. Операция при торзия на тестис.
 9. Операция при торзия на апендикс тестис.
 10. Операция при задържан тестис.
 11. Операция при варикоцеле.
 12. Операция при хидроцеле.
 13. Операция при хроничан апендицит.
 14. Операция при недеструктивен апендицит.
 15. Оперативно отстраняване на полип на ректума.
IV-та група. Операции с малъкобем и сложност, "малка" хирургия.
 1. Инцизия на флегмон.
 2. Оперативно почистване на хематом.
 3. Отстраняване на липом.
 4. Биопсия на повърхностно разположен тумор.
 5. Ревизия на оперативна рана.
 6. Вторичен шев след дехисценция на оперативна рана.
 7. Алкохолизация при пролапс на ректум.

ОПЕРАЦИИ ПРИ ОСТРИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ И ДРУГИ ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛИЦЕТО, ШИЯТА И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

I-ва група. Операции с многоголямобем и сложност, "много голяма" хирургия
 1. Радикални операции при тежки деструктивни промени в костите.
 2. Операции с прилагане на авто-или алоприсадки при хроничен остеомиелит.
II-ра група. Операции с голямобем и сложност, "голяма" хирургия
 1. Операции при срединни кисти на шията.
 2. Операции при латерални кисти на шията.
 3. Отваряне на параосален абсцес.
 4. Трепаниране на кост при остеомиелит.
 5. Извършване на множество инцизии при тежки целулити на крайниците.
III-та група. Операциисъссреденобем и сложност "средна" хирургия
 1. Обработка на осален панарициум.
 2. Екстирпация на по-големи пакети лимфни възли
IV-та група. Операции с малъкобем и сложност, "малка" хирургия.
 1. Инцизия на повърхностен флегмон или абсцес.
 2. Пункция на става.
 3. Екстракция на врастнал нокът.
 4. Инцизия на нагноил хематом.
 5. Екстракция на чуждо тяло от повърхностни тъкани.
 6. Инцизия на супурирал лимфаденит