Бърза помощ

Прегледи. Диагностика

Прегледи в отделението

В звеното се извършват прегледи по линия на НЗОК, на ЗОФ, както и свободен платен прием.

Отделението разполага с 1 диагностичен кабинет с манипулационна и една детска противошокова зала с триаж.

Приемният кабинет ползва и допълнителни консултации с всички останали диагностиччни звена в болницата, като детска травматология, детска урология, детска неврохирургия, изгаряния и пластична хирургия, токсикология, алергология и др.

Всеки, който се нуждае от лекарска помощ или за профилактичен преглед, може да постави въпросите си на тел: 02/ 915 42 84, на който може да се заяви час за преглед, планова операция, след предхождаща консултация в кабинета, и да получите допълнителна информация, както за специалистите, така и за реда на прием и заплащане.


Диагностика

  • Стандартни хематологични и биохимични(вкл.ензимна и хормонална диагностика) лаборатории
  • Микробиологична лаборатория
  • Лаборатория по патофизиология на дишането
  • Звено за бронхоскопия и фибро-езофаго-гастроскопия (FEGS)
  • Звено за образна диагностика, включващо стандартни рентгенови изследвания, контрастни изследвания, ехография, изследвания на съдове и компютърна аксиална томография
  • Ядрено-магнитен резонанс
Детска хирургия Детска хирургия Детска хирургия Детска хирургия