Бърза помощ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЕТСКА КОРЕМНА ХИРУРГИЯ

ДЕТСКО КОРЕМНО ОТДЕЛЕНИЕ на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД - София е специализирана модерна, научна и високотехнологична структура за стационарно лечение на пациенти над 3 години със спешни и планови заболявания в домена на специалността/специалностите детска хирургия. Работи съвместно с диагностично-консултативното звено към УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов", което разполага с последно поколение апарати за КТ, МРТ, ФИД, УЗД и т.н.

Като структурно и функционално обособено болнично звено, ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ДЕТСКА КОРЕМНА ХИРУРГИЯ осъществява многопосочни и разнообразни връзки с останалите болнични структури.

Клиниката работи заедно с приемен детски хирургичен кабинет и триаж с противошокова зала.

Отделението разполага със стационар, с 30 легла за лечение на деца от 3 до 18 годишна възраст със спешни и планови хирургични заболявания на коремните органи.

Амбулаторнополиклиничната работа на клиниката е уникална като база и организация на дейностите с разкрития триаж и детска противошокова зала. Там се провеждат консултации с други специалисти и лечение на деца в критично състояние, изискващи спешни реанимационни грижи. Пак там се осъществява прием на всички деца, постъпващи за лечение в pathways.php по детска хирургия. Работата е организирана на екипен принцип, което позволява да се посрещнат безотказно, денонощно всички спешни детски хирургичнисъстояния.

Клиниката работи съвместно с клиниката по Детска реанимация и интензивно лечение. Разполага с четири операционни зали със съвременна апаратура за анестезиология, както и със съвременен инструментариум, специфичен за детската и пластична хирургия. Клиниката има внедрени нови методи от Европа и САЩ, както и собствени оригинални методи на лечение.


Предимства за пациента

Като част от УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов", Отделението по детска коремна хирургия колаборира с всички консултативни кабинети на болницата, което способства за по-бърза и адекватна диагностика.

Клиниката разполага със собствена детска противошокова зала, което позволява при нужда намесата на различни специалисти да става на място, без да се налага болният да посещава отделно всички диагностични звена.

Клиниката разполага с екип по Смехотерапия, който се грижи за доброто настроение на децата, дори и в тежките моменти на тяхното страдание.

Детска хирургия Детска хирургия Детска хирургия

Учебна дейност

секцията по детска коремна хирургия е база за обучение на студенти по медицина, както и Национален център за следдипломна квалификация на детски хирурзи и общи хирурзи, детски анестезиолози, педиатри, специалисти по спешна медицина, общо-практикуващи семейни лекари. Водещите сътрудници на pathways.php оказват организационно-методична и диагностично-лечебна помощ в цялата страна при деца с хирургични заболявания.

В секцията са защитени множество докторски и кандидатски дисертации, издадени са ръководства по детска хирургия и монографии. Ежегодно научните кадри участват с публикации в медицинския печат, и с доклади и съобщения в научни конгреси, конференции и научни сесии у нас и в чужбина.