Бърза помощ

Прием. Клинични пътеки

Прием в отделението

В отделението има разкрити 10 легла в стаи с по 2 и 3 легла. В него се настаняват пациенти по клинични пътеки и на свободен платен прием по обявените на централна регистратура цени на болницата.


Клинични пътеки

Отделението по Ивазивна кардиология има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия по следните клинични пътеки:

  1. КП № 38 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания - над 18 год.
  2. КП № 39 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация - над 18 год.
  3. КП № 45 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания - НАД 18 г.
  4. КП № 48 Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
  5. КП № 49 Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
  6. КП № 51 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

Пълен списък на клиничните пътеки