Бърза помощ

Отделение Инвазивна кардиология

Отделението по Инвазивна Кардиология е създадено през 2009г. като част от структурата на клиниката по Кардиология на УБАЛСМ ,,Н.И.Пирогов”.

Отделението разполага с високо технологична ангиографска лаборатория за диагностични и лечебни ендоваскуларни процедури.

Отговаря на всички стандарти за високо качество:

 • Екип от лекари и медицински сестри с голям опит при лечението на спешни сърдечно-съдови заболявания, по-специално остър миокарден инфаркт
 • Спешен прием 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата
 • Разработена логистична система за реакция при спешност в извънработно време, осигуряваща минимално забавяне от приема на пациента до извършване на интервенционалната процедура
 • Поддържане в наличност на всички консумативи, необходими за спешна интервенция
 • Интегрирана база-данни за образните изследвания и писмената документация, което позволява бърза и лесна справка при необходимост както и сравнимост на находката при проследяване.

Стационарната част на отделението по Инвазивна Кардиогия разполага с три стаи с по две легла, обзаведени комфортно и с възможности за хемодинамично мониториране и интензивни грижи.

Част от спектъра на извършваните процедури в отделението по инвазивна кардиология включва:

 • Спешна ангиопластика при остър миокарден инфаркт
 • Планови коронарни интервенции
 • IVUS и FFR
 • Ангиопластика на артериите на долните крайници, включително под коляното
 • Стентиране на бъбречни артерии
 • Стентиране на a. subclavia
 • Каротидно стентиране
 • Ангиопластика и стентиране при венозна обструкция
 • Ендоваскуларно лечение при висцерална исхемия
 • Емболотерапия при артериовенозни малформации и тумори

В отделението по инвазивна кардиология е в ход програма за спешно инвазивно лечение при остра БТЕ с използване на селективна фибринолиза, тромбаспирация и тромбфрагмемнтация.

Отделението работи в тясна колаборация с отделенията по образна диагностика, неврохирургия, съдова хирургия и гръдна хирургия. Подобно мултидисциплинарно взаимодействие позволява диагностицирането и лечението на комплексни съдови заболявания, като аневризми и малформации на централната нервна система, както и рядко срещани съдови заболявания във всяка част на човешкото тяло.

Предстои иницииране на програма за ренална симпатикусова денервация при пациенти с реновазална хипертония.

Лекарите в отделението по инвазивна кардиология приемат за свое задължение грижата за пациентите и след изписването им.

Осигуряваме възможност за дългосрочно проследяване и вторична профилактика на всеки пациент със сърдечно-съдово заболяване, преминал през отделението, както и на всеки, нуждаещ се от дългосрочна кардиологична грижа.

телефони за връзка с отделението:

Записване за прием - 9154203

ДЕНОНОЩЕН СПЕШЕН ТЕЛЕФОН: 91 54 540