Бърза помощ

Прегледи и диагностика

Преглед при СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Извършват се първични и вторични медицински прегледи по линия на НЗОК, на ЗОФ, както и свободен платен прием.


Клиниката разполага с диагностичен и контролен кабинет, както и с манипулационна зала. Всеки, който се нуждае от лекарска помощ или профилактичен преглед, може да си запази час на тел: +359 2 9154 339. На този номер можете да си запазите час и да получите допълнителна информация, както за специалистите, така и за приема.