Бърза помощ

КЛИНИКАТА ПО СПЕШНИ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКАТА ПО СПЕШНИ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ(КСВБ) води своето начало от шестте легла на Болницата на Червения кръст, създадена на 28.05.1900, които са база за обучение на милосърдни сестри. Директор на сестринското училище и първи управител на болницата е бил д-р Петър Ораховац. След него управител на болницата станал д-р Димитър Моллов - двама от най-известните български клиницисти .

За 10 години легловият фонд на болницата нараства на 60 легла, които са разпределени в Хирургично и Вътрешно Отделение. Непрекъснато се усъвършенства материално-техническата база и се увеличава обема на диагностично-лечебната дейност под ръководнството на високо образовани и ентусиазирани лекари като д-р Б.Клайн, д-р В.Сеизов.

Непосредствено след 9-ти септември 1944 болницата играе ролята на правителствена. През 1945 год. на нейна територия е организирана главната база на Бърза Помощ в България. През 1949 год. Болница "Червен Кръст" минава на подчинение на СГНС като Спешна Градска Болница, която от 1951 г. става НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА БЪРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (НИБМП) и вече носи името на руския учен и хирург Н. И. Пирогов с три основни отделения: Вътрешно, Хирургично и Травматологично.

От 1951 год. началник вътрешно отделение е д-р Антон Иванов, а от 01.07.1953 г. до 25.03.1967 г. д-р Любен Радославов. През 1959 г. Вътрешното Отделение се разделя на две І-во и II-ро вътрешни отделения с началници съответно доц. д-р Никола Караламбев (І-во) и доц. д-р Любен Радославов (ІІ-ро). При това разделението д-р Любица Саева поема предимно токсикологичните случай и всъщност тя е пионера на токсикологията в НИБМП „Н.И.Пирогов”, разработила първите методи на парентерално лечение, дезинтоксикация с въглен и др. В последствие към нея се присъединява и д-р Александър Монов, който по-късно по предложение на д-р Л. Радославов, поема ръководството на токсикологичния сектор и през годините го развива, като Токсикологична клиника.

От 1967 год. до 1976 г. Нач. II-ро Вътрешно Отделение е д-р Димитър Стоянов. През 1974 г. се създава СЕКЦИЯ ПО СПЕШНИ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КАРДИОЛОГИЯ с две клиники и едно отделение - Вътрешна Клиника с началник проф. д-р П. Горбанов и Кардиологична Клиника с началник доц. д-р Николай Караламбев, с кардиологично отделение - началник д-р Жеко Генов и интензивно кардиологично отделение - началник д-р Максим Цеков. Началник на Вътрешна Клиника е проф П. Горбанов, а Началник Отделенеие д-р Георги Атанасов

От 1982 г. Началник на Вътрешна клиника е полк. доц. д-р Петко Коев , а от 1990 г. доц. Г.Коцев.

От 1986 г. Началник Вътрешна Клиника е полк. доц. д-р Иван Марин.

От 1992 г. Началник на Вътрешна Клиника е доц. д-р Ст. Миланов с Началник Отделение д-р Петко Горчев, а след пенсионирането му д-р Милена Димитрова.

През 2000 г.секцията е трансформирана в КЛИНИКА ПО СПЕШНИ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ с три отделения; І-во Вътрешно с Началник д-р М. Краева, а от 2004 г. д-р Диана Цеклеева; ІІ-ро Вътрешно Отделение с началник д-р Милена Димитрова и Интензивно Кардиологично Отделение с началник д-р Михаил Петров, а от 2004 г. и до пенсионирането му(през 2007 г.) д-р Ал. Радославов.