Бърза помощ

Клинична компетентност

Клинична компетентност

Отделението по Гастроентерология към УМБАЛСМ „ Н.И. Пирогов” работи по Второ ниво на компетентност, според медицинския стандарт по Гастроентерология.

В отделението работят седем лекари, от който двама със специалност по Гастроентералогия и допълнителна квалификация и трима анестезиолози- реаниматори, със специалност по „Анестезиология и Реанимация”.

Отделението разполага с необходимата медицинска апаратура , инсталация на медицински газове и инструментариум за извършване на конвенционална и Доплерова ехография, конвенционална и интервенционална горна и долна ендоскопия, специализирани набори за ендоскопски диагностични и терапевтични процедури.


Хирургична компетентност

 • Премахване на полипи на:
  • хранопровод,
  • стомах,
  • дуоденум,
  • дебело черво.
 • дилатация на хранопровод,
 • ендоскопско лигиране на хемороидални възли,
 • деструкция на лезии и полипи с апарат за аргон-плазмена коагулация.