Бърза помощ

Отделение по Гастроентерология

Отделението по Гастроентерология към УМБАЛСМ "Н.И. ПИРОГОВ" извършва дейност по болнична медицинска помощ, в съответствие с утвърдените медицински стандарти по Гастроентерология. Към клиничната специалност по Гастроентерология се включват и ендоскопските методи/ диагностични и интервенционални/ и абдоминалната ехография.

Основното диагностично- лечебно структурно звено се състои от диагностични кабинети- ехографски кабинет, кабинети за горна и долна ендоскопия, помощни помещения и чакалня. В отделението се извършват прегледи, назначаване на лечение, манипулации и проследяване на ефекта от приложеното лечение.

Ендоскопските изследвания се извършват с кратка венозна анестезия. Отделението разполага с ендоскопси апарати Olympus Exera II 180 с висока разделителна способност, запис на DVD. Ехографски апарат Aloca Prosound SSD 3500SX.

Отделение по Гастроентерология Отделение по Гастроентерология Отделение по Гастроентерология

Предимства за пациента

Бързо и качествено обслужване на пациентите, улеснен достъп , възможности за функционална връзка и координация с останалите болничните структури на територията на УМБАЛСМ”Н.И. Пирогов” и с Клиниката по спешни вътрешни болести, чието структурно звено е отделението по Гастроентерология.