Бърза помощ

ЕКИП НА КЛИНИКАТА

Екип на Отделение по кардиология


Доц. д-р Мария Миланова д.м.

Проф. д-р Мария Миланова д.м.н. - началник на клиниката

 • Завършва медицина в Медицинска академия - София през 1983 г.
 • Професионално развитие:
  • 1983 – 1988 г. работи последователно като цехов лекар, БМП, участъков терапевт; ординатор кардиологично отделение в районната болница в гр. Г.Оряховица;
  • 1988 – 2007 г. е лекар терапевт всекция по Спешна хирургия в МБАЛСМ “Пирогов”;  
  • от 15.10.2007 г. до момента е началник клиника по кардиология в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.
 • Специалности:
  • 1988г. – придобита специалност Вътрешни болести;
  • 1993г. – придобита специалност Кардиология;
  • 2000г. – завършен здравен мениджмънт в Институт за следдипломна квалификация при УНСС – София.
 • Квалификация и научни степени:
  • 1998 г. - спечелен конкурс към фонд “Научни изследвания” на МОН; 
  • 2002 г. - защитена дисертация на тема “Сърдечен риск при спешна коремна хирургия”  ;
  • 2003 г. - присъдена образователна и научна степен “Доктор”;
  • 2008 г. - присъдено научно звание ст.н.с.ІІ ст. по кардиология .
  • 2016 г., месец Юни - "Доктор на медицинските науки".
 • Научни интереси
  • Има интереси в областта на спешната кардиологична помощ, периоперативния сърдечен риск, организация на спешната кардиологична помощ.
  • Съместно с екип от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” участва в изготвяне на медицинските стандарти по спешна медицина.
 • Членства в научни организации
  • Член на европейското дружество по кардиология;
  • Член на българското дружество по кардиология; 
  • Член на редакционната колегия на списание „Спешна медицина” – издание на съюза на научните мидицински дружества в България и УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” от 2009г.;
  • Лектор по програмата за специализация по „Спешна медицина” на лекари в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”;
  • Участия в редица наши и международни форуми и специализации, обучаващ лекари и специализанти;
  • Има над 40 публикации и научни съобщения в наши и чуждестранни медицински списания.
 • Ползва английски и руски език
 • Проф. д-р Мария Миланова е републикански консултант по кардиология от 2009г.

Начало на страницата

Д-р Константин Петров Стоянов

Д-р Константин Петров Стоянов-Началник на Отделение по Кардиология

 • Д-р Константин Стоянов е роден на 20.11.1971 г. в гр. София.
• Завършва висше медицинско образование през 1995 г.
• В прериода 1997г.-2006 г. е ординатор в Клиника по Кардиология и Лаборатория по интервенционална Кардиология във Военномедицинска академия-София.
• От 2006 г. до 28.02. 2013 г. работи в Клиника по Кардиология към МБАЛ “Токуда Болница”-гр. София, като в последните 4 месеца от престоя си там е Началник Отделение.
• От 01.03.2013 г. е Началник Отделение по Кардиология към Клиника по Кардиология-УМБАЛСМ “Пирогов”.
• От 2003г. е с придобита специалност по “Вътрешни Болести”, а от2007г. – с придобита специалност по “Кардиология”.
• От 2011 г. е със сертификат по “Инвазивна Кардиология”.
• През 2007 г. е д-р Стоянов е бил на едноседмичен курс по Инвазивна Кардиология във Франкфурт, Германия,  а през 2008г. провежда  двумесечна кардиологична специализация в Буенос Айрес, Аржентина.
• Има над 10 публикации в наши кардиологични списания.
• Владее руски, английски и френски език. 

Начало на страницата