Бърза помощ

Прием. Клинични пътеки.

Клиниката притежава собствена леглова база от 44 легла и е на 24 часов режим на работа с денонощен прием.

В клиниката по кардиология постъпват пациенти над 18 г. от София и цялата страна за спешно и планово лечение на остри и хронични заболявания на сърдечно-съдовата система

Приемът на пациентите се осъществява от приемно-консултативен кабинет безотказно, денонощно, целогодишно. През отделението преминават около 2000 пациенти на година.


Клинични пътеки

Пълен списък на клиничните пътеки