Бърза помощ

Диагностика

Кардиологично отделение и работата в него е изградено на основата на разработените от Българското и Европейското кардиологични дружества стандарти. Последните представляват професионалното разбиране и осъществяване на изискванията и организацията на работа в кардиологията.

В отделението се диагностицират и лекуват: всички форми на исхемичната болест на сърцето - остър миокарден ифаркт, нестабилна стенокардия, стабилна стенокардия, сърдечна недостатъчност, ритъмни и проводни нарушения и т.н.

Освен собствените звена, отделението ползва и всички лаборатории базирани в болницата- хематологична, биохимична, микробиологична, имунологична, патофизиологична и патоанатомичначна, както и огромният потенциал на болницата като цяло.

Това включва:

  • изследването на пациентите,
  • вземане на решение относно индикацията за определена процедура при всеки отделен случай,
  • поддържане на високоспециализиран екип,
  • способен да извърши необходимата манипулация при всеки пациент,
  • осигуряване на адекватното наблюдение на пациентите.

Компетентността в кардиологията и интензивното лечение означава устойчиво, адекватно и умело решаване на кардиологичните проблеми. Това се постига с натрупването на опит от активното лечение на такива болни и редовно участие в специализирани срещи, симпозиуми и конгреси.