Бърза помощ

КЛИНИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Лекарите, по-голямата част от които са кардиолози, са висококвалифицирани в диагностиката и лечението на спешните кардиологични състояния и активно участват във всички етапи на диагностично-лечебния процес.

Това включва:

  • изследването на пациентите,
  • вземане на решение относно индикацията за определена процедура при всеки отделен случай,
  • поддържане на високоспециализиран екип,
  • способен да извърши необходимата манипулация при всеки пациент,
  • осигуряване на адекватното наблюдение на пациентите.

Компетентността в кардиологията и интензивното лечение означава устойчиво, адекватно и умело решаване на кардиологичните проблеми. Това се постига с натрупването на опит от активното лечение на такива болни и редовно участие в специализирани срещи, симпозиуми и конгреси.