Бърза помощ

Кардиологичното отделение

Кардиологичното отделение като неразделна част от кардиологична клиника, заедно с инвазивното кардиологично отделение, се състои от:

  1. Функционално обособено интензивно кардиологично звено, разполагащо с 10 легла за диагностика и лечение на високо рискови пациенти, главно в областта на спешната кардиология, както и за овладяване на неясни животозастрашаващи болестни състояния до изясняване на диагнозата, с последващо пренасочване за долекуване към съответната специализирана клиника. Пациентите са под непрекъснато мониториране на основните жизнени показатели и същевременно извършване в пълен обем на необходимите лечебно-диагностични процедури за овладяване на състоянието.
  2. Стационар, разполагащ с 30 легла за долекуване на преведените от интензивното звено, вече стабилизирани пациенти, както и за диагностика и лечение на пациенти директно постъпили в стационара, неизискващи лечение в интензивното звено.
  3. Функционално звено за осъществяване на неинвазивни кардиологични изследвания - ехокардиография, велоергометрия; разчитане на Холтер-ЕКГ, Холтер-АН.
Клиника по кардиология Клиника по кардиология Клиника по кардиология

Основните предимства на Кардиологичното отделение:

  • Като част от Кардиологична клиника, заедно с инвазивното кардиологично отделение, се обхваща огромната част от съвременната лечебно-диагностична дейност в областта на неинвазивната и инвазивна кардиология.
  • Използва огромният многопрофилен консултативен и лечебен потенциал на болницата като цяло, като по този начин се овладяват и нововъзникнали или съпътстващи болестни състояния, извън кардиологията.