Бърза помощ

Кардиология и Вътрешни болести

Клиника по кардиология

Клиниките по вътрешни болести и кардиология водят началото си от Болницата „Червен кръст”, открита на 28.05.1900г.,като училище за милосърдни сестри с 6 легла, които са били база за тяхното обучение.

Директор на сестринското училище и първи управител на болницата е бил д-р Петър Ораховац.

При създаването на Институт "Н. И. Пирогов" едновременно с отделенията по хирургия и травматология, отделението по спешни вътрешни заболявания се оформя като едно от основните в структурата на института. С решение на Ръководството на болницата през 1974 г. се създава Секция по спешна кардиология и вътрешни болести с две клиники Кардиологична клиника с интензивно отделение и Клиника по спешни вътрешни болести.