Бърза помощ

ЕКИП НА КЛИНИКАТА

Екип на клиника по изгаряния и пластична хирургия


проф. д-р Огнян Хаджийски

Проф. Д-р Огнян Хаджийски дмн - началник Клиника и началник отделение за възрастни

 • Завършва медицина в София през 1970г.
 • Стаж в отделение по хирургия и изгаряния Русе до 1977г и от тогава до момента УМБАЛСМ Пирогов като ординатор, асистент, началник отделение и началник клиника
 • Специалности: обща хирургия, пластично възстановителна и естетична хирурия , спешна медицина, медицина на бедствевите ситуации, мениджмънт на здравеопазването
 • Публикации: над 250 в областта на изгарянията, травми, пластично възстановителна , реконструктивна и есетична хирургия, масови аварии с изгаряния
 • Член на редица световни, европейски и български асоциации / виж по горе/.
 • Председател на комисията за придобиване на специалност по пластично възстановителна и естетична хирурия
 • Председател нанаучния ссъвет при болница Пирогов
 • Владее авглийски, руски, френски, арабски език
 • Дисертаци: дм - Хирургично лечение на изгаряния на долните крайници; дмн - Доболнично и болнично лечение на групови и масови изгаряния

Начало на страницата

Отделение изгаряния и пластична хирургия за възрастни


д-р Пламен Петков Тодоров

д-р Пламен Петков  Тодоров

 • завършил МА –София  специалност –медицина   1976г
 • ординатор хирург Районна болница –Ботевград  1977-1979
 • ординатор хирург ВВМИ –София  1980
 • ординатор хирург Клиника по изгаряния 1981-1985
 • научен  сътрудник  Клиника по изгаряния и пластична хирургия  ІІІ – ІІ – І степен  1985-1995
 • главен асистент УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” 1995 -2013
 • специалности:
  • обща хирургия  1985г.
  • пластична хирургия  1993г.

Начало на страницата

Д-р Спартак Милев

Д-р Спартак Милев

 • Завършва медицина в МУ-София през 1997г.
 • Специалности:
  • обща хирургия през 2001г 
  • пластично възтановителна, реконструктивна и естетична хирургия – 2007г.
 • Работи в клиника „Изгаряния и пластична хирургия” към МБАЛСМ „Н. И. Пирогов”
  • от 2001г. като хирург
  • след 2007г. като специалист по пластична хирургия и асистент.

Начало на страницата

Д-р Елена Георгиева Бенкова

Д-р Елена Георгиева Бенкова

 • През 1995 година завършва медицина във ВМИ-Плевен.
 • Призната специалност по хирургия от 2002 година.
 • От 01.06.2007 година do момента работи в Клиниката по изгаряне и пластична хирургия-отделение възрастни като хирург.

Начало на страницата

Д-р Димитър Николов Димитров

Д-р  Димитър Николов  Димитров

 • Завършил Медицинска Академия – София 1974г.
 • През периода 1974-1977г.  на разпределение гр. Самоков- обща хирургия.
 • От 1977г.  до 1981г.  Либия гр. Триполи – Клиника изгаряния и пластична хирургия.
 • След 1981г. на работа в Институт Пирогов- Секция Изгаряния и пластична хирургия.
 • 1985г. придобита специалност  по обща хирургия.
 • 1987-1989г. Либия гр. Триполи – Клиника изгаряния и пластична хирургия.
 • 1995г.- придобита специалност – пластична хирургия.
 •  До момента  на работа в Клиника изгаряния – Възрастни, като  пластичен хирург

Начало на страницата

Д-р Спасимир Андреев Стоянов

Д-р Спасимир Андреев Стоянов

 • Завършва  Медицинска Академия – гр София през 1988г.
 • През периода 1988г.- 1990г. е бил на разпределение в РБ – гр. Етрополе - Неврологично отделение.
 • От 2001г.- има придобита специалност – Вътрешни болести .
 • Проведена специализация по Ендокринология и болести на обмяната - 2007-2009г.
 • Работи, като лекар – терапевт в Клиниката по изгаряне и пластична хирургия от 2009г. на МБАЛСМ  "Н.И. Пирогов"

Начало на страницата

д-р Георги Делянов

д-р Георги Делянов

 • Завършва медицина  през ноември 2010г. в МУ-София
 • От август 2011г. работи  като ординатор в клиника "Изгаряния и пластична хирургия"  на МБАЛСМ "Н. И. Пирогов”

Начало на страницата

Илияна Йорданова Божилова – старша медицинска сестра

Илияна Йорданова Божилова – старша медицинска сестра

 • Завършва ПМИ "Йорданка Филаретова+  юли 1991, специалност мед. сестра общ профил.
 • Завършва ФОЗ на МУ – София, специалност "Управление на здравните грижи"
 • Работи в клиниката от 1992 година.
  • Старша сестра на отделение  "Изгаряния и пластична хирургия- възрастни" от 2010г.
  • Старша медицинска сестра на клиника  "Изгаряния и пластична хирургия" от 2012г.

Начало на страницата

Отделение изгаряния и пластична хирургия за деца


Доц. Д-р Мая Аргирова дм

Доцент Д-р Мая Аргирова дм - н-к отделение

 • Завършва висше медицинско образование през 1982 г. в гр.София.
 • От 1987 г. работи в Секция по Изгаряния и Пластична хирургия. От 1988г. до 1991г. работи като асистент към І-ва хирургия на МА гр. София на база Скция по Изгаряния и пластична хирургия на институт „Пирогов“. Специалности: обща хирургия, пластично възстановителна и естетична хирурия
 • Публикации: над 35 в областта на изгарянията, травми и пластично есетична хирургия
 • Член наредица световни, европеиски и български асоциации / виж по горе/.
 • Владе английски език
 • Дисертация: „Съвременни тенденции в комплексното хирургично лечение на изгарянията в детската възраст”

Начало на страницата

Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали


Проф д-р Дора Танчева дмн

Проф д-р Дора Танчева дмн - н-к отделение

 • Завършва МУ  гр. София  - специалност медицина през 1975г.
 • Специалност по анестезиология и интензивно лечение - 1984 г., 
 • Специалност по спешна медицина  - 2008 г.
 • Специализации:
  • Анестезиология и интензивна медицина в Клиника по анестезиология и интензивно лечение в болницата „Св. Георги” в гр. Лайпциг, Германия от 1978г. до 1980г.
  • Университетска болница гр. Прага, Чехословакия -  1986г. 1 месец
  • Университетска болница гр. Есен, Германия  - 1988г. – 3 месеца
  • Университетската детска болница в гр. Филаделфия, САЩ - 1992г.- 14 дни
  • Университетската детска болница в гр. Филаделфия, САЩ – 1993г. – 1 месец
 • От 1984 г. до сега работи в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов” – 1984-1988 г в Клиника по анестезиология и интензивно лечение - централна реанимация. От 1988г до сега в Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали към Клиника по изгаряне и пластична хирургия  От  2001 г. до сега изпълнява длъжността Началник отделение по анестезиология и интензивно лечение.   
 • През 2003г. успешно защититен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на тема „ Методика на ранна хранителна поддръжка при болни с обширни изгаряния”. През 2009г. успешно защитиен дисертационен труд за присъждане на научната степен „Доктор на медицинските науки” на тема „ Съвременен подход, методики и протоколи при интензивното лечение на обширните изгаряния”
 • 2005 г присъдено научното звание „Старши научен сътрудник втора степен”, а  през 2011 г. присъдена академичната длъжност „професор” в същата клиника.
 • Член на Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България,  на Българската асоциация за изследване и лечение на болката, на Българското дружество по клинично хранене, на Българското дружество по изгаряне и пластична хирургия,  на Европейската асоциация по анестезиология (ESA) и  на Европейската асоциация по изгаряне ( EBA).
 • Владее немски и английски език.
 • Има публикации в български и международни научни списания, както и участие в международни и български научни прояви.  

Начало на страницата

Д-р Веселин Радков Рашков

Д-р Веселин Радков Рашков  - главен ассистент

 • Завършва МУ, гр. София -  специалност медицина през 1994г.
 • Специалност по анестезиология и интензивно лечение - 1999 г., 
 • От 1995 г. до сега работи в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов” в Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали към Клиника по изгаряне и пластична хирургия. 
 • Специалицира по специалността анестезиология и интензивна медицина в:
  • Университетска болница гр. Залцбулг, Австрия -  2003 г. - 1 месец
  • Университетска болница гр. Виена, Авствия  - 2004 г. - 1 месец
  • Университетската   болница   гр. Будапеща, Унгария  - 2009 г. - 1 месец
 • Член на:
  • Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България,
  • Българската асоциация за изследване и лечение на болката,
  • Българското дружество по клинично хранене,
  • Българското дружество по изгаряне и пластична хирургия  и  на Европейската асоциация по изгаряне ( EBA).
 • Владее руски и английски език.
 • Има публикации в български и международни научни списания, както и участие в международни и български научни прояви.

Начало на страницата

Д-р Иван Димитров Трайков

Д-р Иван Димитров Трайков - асистент

 • Завършва Медицински университет, гр. София - специалност медицина през 2002г.
 • Специалност по анестезиология и интензивно лечение - 2010г.
 • От 2003г. до сега работи в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов”- Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали към Клиника по изгаряне и пластична хирургия
 • Член на:
  • Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България, 
  • Българската асоциация за изследване и лечение на болката,
  • Българското дружество по клинично хранене,
  • Българското дружество по изгаряне и пластична хирургия, Европейската асоциация по анестезиология (ESA)  
  • Европейската асоциация по изгаряне ( EBA).
 • Владее  английски език.
 • Има публикации в български и международни научни списания, както и участие в международни и български научни прояви.

Начало на страницата

Д-р Ясен Желчев Арабаджиев

 • Завършва МУ, гр. Варна - специалност медицина през 1991г.
 • Специалност по анестезиология и интензивно лечение - 1991 г., 
 • От 1993г. до сега работи в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов” до сега в Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали към Клиника по изгаряне и пластична хирургия. 
 • Член на:
  • Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България, 
  • Българската асоциация за изследване и лечение на болката,
  • Българското дружество по клинично хранене,
  • Българското дружество по изгаряне и пластична хирургия,  н
  • Европейската асоциация по изгаряне ( EBA).
 • Има публикации в български и международни научни списания, както и участие в международни и български научни прояви.

Начало на страницата

Д-р Блага Якомирова Емануилова – Узунова

Д-р Блага Якомирова Емануилова – Узунова

 • Завършва МУ, гр. София - специалност медицина през 1995г.
 • Специалност по анестезиология и интензивно лечение - 2010 г., 
 • От 1998 г.  до сега работи в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов” в Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали към Клиника по изгаряне и пластична хирургия. 
 • Член на:
  • Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България, 
  • Българската асоциация за изследване и лечение на болката,
  • Българското дружество по клинично хранене,
  • Българското дружество по изгаряне и пластична хирургия
  • Европейската асоциация по изгаряне ( EBA).
 • Владее руски и английски език.
 • Има публикации в български и международни научни списания, както и участие в международни и български научни прояви.

Начало на страницата

Д-р Мартин Любомиров Иванов

Д-р Мартин Любомиров Иванов

 • Завършва МУ, гр. Плевен специалност медицина през 1992г.
 • Специалност по анестезиология и интензивно лечение - 1997 г., 
 • От 1993 г. до сега работи в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов” в Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали към Клиника по изгаряне и пластична хирургия. 
 • Придобита специалност – Здравен мениджмънт – 2011г.
 • Член на:
  • Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България, 
  • Българската асоциация за изследване и лечение на болката,
  • Българското дружество по клинично хранене,
  • Българското дружество по изгаряне и пластична хирургия  и  на Европейската асоциация по изгаряне ( EBA).
 • Владее руски и английски език.
 • Има публикации в български и международни научни списания, както и участие в международни и български научни прояви.  

Начало на страницата

Д-р Николай Лачев Лачев

Д-р Николай Лачев Лачев

 • Завършва Медицински университет, гр. София - специалност медицина през 1973г.
 • Специалност по анестезиология и интензивно лечение - 1984 г.
 • От 1978г. до сега работи в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов”- Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали към Клиника по изгаряне и пластична хирургия
 • Член на:
  • Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България, 
  • Българската асоциация за изследване и лечение на болката,
  • Българското дружество по клинично хранене, на Българското дружество по изгаряне и пластична хирургия 
  • Европейската асоциация по изгаряне ( EBA).
 • Владее немски и английски език.
 • Има публикации в български и международни научни списания, както и участие в международни и български научни прояви.  

Начало на страницата

Д-р Евгений Евгениев Узунов

Д-р Евгений Евгениев Узунов

 • Завършва МУ, гр. София - специалност медицина през 1989г.
 • Специалност по анестезиология и интензивно лечение - 1997 г., 
 • От 1992г. до сега работи в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов” в Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали към Клиника по изгаряне и пластична хирургия. 
 • Член на:
  • Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България, 
  • Българската асоциация за изследване и лечение на болката,
  • Българското дружество по клинично хранене,
  • Българското дружество по изгаряне и пластична хирургия 
  • Европейската асоциация по изгаряне ( EBA).
 • Владее руски и немски език.
 • Има публикации в български и международни научни списания, както и участие в международни и български научни прояви.  

Начало на страницата

Д-р Юлия Александрова Якова

Д-р Юлия Александрова Якова

 • Завършва Медицински университет, гр. Плевен - специалност медицина през 2006 г.
 • От 2006 г. до 2012 г. работи в КАИЛ в МБАЛ „ Царица Йоанна – ИСУЛ”
 • От 2012 г. до сега работи в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов”- Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали към Клиника по изгаряне и пластична хирургия
 • От 2008г специализира по специалността анестезиология и интензивно лечение.
 • Член на Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България.   
 • Владее руски, украински  и  английски език.

Начало на страницата

Ст. Мед.с. Ели Любенова Русинова

Ст. Мед.с. Ели Любенова Русинова

 • През 1984г  завършва ПМИ „Йорданка Филаретова” - медицинска сестра общ профил.  
 • От 1984 г. до сега работи в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”.
 • От 2009 г. е старша медицинска сестра  на Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали към Клиника по изгаряне и пластична хирургия.  
 • Завършени курсове за операционна техника, за анестезиология и интензивно лечение и други. Придобита   бакалавърска степен по специалността „Управление  на здравни грижи” -  2005г.
 • Организира и провежда два специализирани курса по анестезиология и интензивно лечение за медицински сестри от цялата страна.
 • Има  участия в симпозиуми и конгреси с международно участие.

Начало на страницата

Екип на клиниката

проф. д-р Огнян Георгиев Хаджийски дмн

проф. д-р Дора Маринова Танчева дм

доц. д-р Мая Георгиева Аргирова дм

д-р Анастасия Иванова Викторова

д-р Веселин Радков Рашков

д-р Пламен Петков Тодоров

д-р Николинка Стефанова Цолова

д-р Селвер Али Кълчко- Вейсал

д-р Спартак Стоянов Милев

д-р Григор Василев Минков

д-р Иван Димитров Трайков

д-р Ясен Желчев Арабаджиев

д-р Цецка Асенова Атанасова

д-р Елена Георгиева Бенкова

д-р Полина Цветанова Денинска

д-р Димитър Николов Димитров

д-р Блага Якомирова Еманоилова

д-р Мартин Любомиров Иванов

д-р Николай Лачев Лачев

д-р Костадинка Атанасова Пенджакова

д-р Спасимир Андреев Стоянов

д-р Евгений Евгениев Узунов

д-р Георги Делянов Георгиев

д-р Шарбел Юсеф Таук

д-р Юлия Александрова Якова

ст.мед.сестра Илияна Йорданова Божилова

ст.мед.сестра Виола Милкова Ефремова

ст.мед.сестра Ели Любенова Русинова