Бърза помощ

ЕКИП НА КЛИНИКАТА

Екип на клиника по изгаряния и пластична хирургия


проф. д-р Огнян Хаджийски

Проф. Д-р Огнян Хаджийски дмн - началник Клиника и началник отделение за възрастни

 • Завършва медицина в София през 1970г.
 • Стаж в отделение по хирургия и изгаряния Русе до 1977г и от тогава до момента УМБАЛСМ Пирогов като ординатор, асистент, началник отделение и началник клиника
 • Специалности: обща хирургия, пластично възстановителна и естетична хирурия , спешна медицина, медицина на бедствевите ситуации, мениджмънт на здравеопазването
 • Публикации: над 250 в областта на изгарянията, травми, пластично възстановителна , реконструктивна и есетична хирургия, масови аварии с изгаряния
 • Член на редица световни, европейски и български асоциации / виж по горе/.
 • Председател на комисията за придобиване на специалност по пластично възстановителна и естетична хирурия
 • Председател нанаучния ссъвет при болница Пирогов
 • Владее авглийски, руски, френски, арабски език
 • Дисертаци: дм - Хирургично лечение на изгаряния на долните крайници; дмн - Доболнично и болнично лечение на групови и масови изгаряния

Начало на страницата

Отделение изгаряния и пластична хирургия за възрастни


Д-р Елена Георгиева Бенкова

Д-р Елена Георгиева Бенкова

През 1995 година завършва медицина във ВМИ-Плевен.Призната специалност по хирургия от 2002 година и пластично възстановителна хирургия от 2008г.От 01.06.2007 година do момента работи в Клиниката по изгаряне и пластична хирургия-отделение възрастни като хирург. “.Член на съюза на българските специалисти, на българското хирургическо дружество, на европейската асоциация по изгаряне (EBA), БЛС

 

 

 

          

Начало на страницата

д-р Константин Живков Лозанов

д-р Константин Живков Лозанов

Завършва медицина към Медицинския Университет – София през 2009 г.Придобива специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия през 2015 г.Асистент към клиника по пластична хирургия и изгаряне към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.Член на съюза на българските специалисти, на българското хирургическо дружество, на европейската асоциация по изгаряне (EBA), БЛС. Има публикации в българскинаучни списания, както и участия в международни и български научни прояви.Владее френски, английски и испански език.

Начало на страницата

Д-р Александрос Алекос Лафчис

Д-р Александрос Алекос Лафчис

Завършил е Медицински университет в София през 2006 г. До. - 2014 г. работи в Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД. През 2014 г. придобива специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия и започва работа през същата година в Клиника по изгаряния към УМБАЛСМ Пирогов. От 2016г. Е асистент. Член на Българската Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия,на българското хирургическо дружество, на европейската асоциация по изгаряне (EBA) БЛС. Владее гръцки и английски език.

Начало на страницата

Д-р Мартин Василев Попов

Д-р Мартин Василев Попов

Завършва медицина  Медицинския Университет – София през 2012 г..Лекар – специализант в клиниката по пластична хирургия и изгаряне към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ от 2013.Член на съюза на българските специалисти, българското хирургическо дружество,Еевропейската асоциация по изгаряне (EBA). БЛС.Владее английски и руски език.

Начало на страницата

Д-р Димитър Николов Димитров

Д-р  Станчо Стоянов Проданов

Завършва медицина в МУ- 2006 г.Специалности- пластично-възстановителна и естетична хирургия – 2014 год здравен мениджмънт – 2015 год.- От 2007 - УМБАЛ „Св. Георги“ гр. Пловдив   „Клиника по пропедевтика на хирургическите болести с колопроктология и- От 2008 до 2016 – „Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия“ .- От 10.2016 до настоящия момент – „Изгаряния и пластична хирургия“ в УМБАЛСМ „Пирогов“. Специализации-  Франция,/ три пъти/,  Англия-  Членства-- Български лекарски съюз (БЛС), - Съюз на българските медицински специалисто (СБМС,- Българска асоциация по изгаряне и пластична хирургия (БАИПХ),- European Burns Association (EBA). Владее френски, английски и руски език

Начало на страницата

Д-р Спасимир Андреев Стоянов

Д-р Спасимир Андреев Стоянов

 • Завършва  Медицинска Академия – гр София през 1988г.
 • През периода 1988г.- 1990г. е бил на разпределение в РБ – гр. Етрополе - Неврологично отделение.
 • От 2001г.- има придобита специалност – Вътрешни болести .
 • Проведена специализация по Ендокринология и болести на обмяната - 2007-2009г.
 • Работи, като лекар – терапевт в Клиниката по изгаряне и пластична хирургия от 2009г. на МБАЛСМ  "Н.И. Пирогов"

Начало на страницата

д-р Георги Делянов

д-р Георги Делянов

Завършва медицина  през ноември 2010г. в МУ-София и започва работа от август 2011г като лекар в клиника "Изгаряния и пластична хирургия"  на МБАЛСМ "Н. И. Пирогов. Специализант по пластично възстановителна хирургия

Начало на страницата

Елена Андонова Николова – старша медицинска сестра

Елена Андонова Николова – старша медицинска сестра

През 1999г  завършва ПМИ „Йорданка Филаретова” - медицинска сестра общ профил.  От тогава до сега работи в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”.От 2010 г. е старша медицинска сестра  на Отделение  изгаряния възрастни към Клиника по изгаряне и пластична хирургия.    Придобита   бакалавърска степен по специалността „Управление  на здравни грижи” -  2016г Има  участия в симпозиуми и конгреси с международно участие.

Начало на страницата

Отделение изгаряния и пластична хирургия за деца


Доц. Д-р Мая Аргирова дм

Доцент Д-р Мая Аргирова дм - началник отделение по изгаряне и пластична хирургия при деца

 • Завършва висше медицинско образование през 1982 г. в гр.София.
 • От 1987 г. работи в Секция по Изгаряния и Пластична хирургия. От 1988г. до 1991г. работи като асистент към І-ва хирургия на МА гр. София на база Скция по Изгаряния и пластична хирургия на институт „Пирогов“. Специалности: обща хирургия, пластично възстановителна и естетична хирурия
 • Публикации: над 35 в областта на изгарянията, травми и пластично есетична хирургия
 • Член наредица световни, европеиски и български асоциации / виж по горе/.
 • Владе английски език
 • Дисертация: „Съвременни тенденции в комплексното хирургично лечение на изгарянията в детската възраст”

Начало на страницата

Д-р Таня Димитрова Димитрова

Д-р Таня Димитрова Димитрова

Завършва висше медицинско образование в Медицински Университет - София през 2014г.и от месец февруари 2015г е част от екипа на отделението, а през месец декември 2015г година е зачислена за специализант по пластично-възстановителна и естетична хирургия. Член на EBA (European Burn Association), EWMA (European Wound Management Assotiation), Съюз на медицинските специалисти, Българско научно дружество по пластична хирургия и изгаряния.Владее английски и немски език.

Начало на страницата

Д-р Мартин Гошев Мартинов

Д-р Мартин Гошев Мартинов

Завършва висше медицинско образование в Медицински Университет - София през 2015г като първенец на випуска. От месец декември 2015г е част от екипа на отделението, а през месец август 2016г година е зачислен за специализант по пластично-възстановителна и естетична хирургия.Член на EBA (European Burn Association), Съюз на медицинските специалисти, Българско научно дружество по пластична хирургия и изгаряния.Владее английски език.

Начало на страницата

Д-р Костадинка Пенджакова

Д-р Костадинка Пенджакова

Завършва МА София  специалност  медицина - 1993г..Придобита специалност Детски болести - 2002г.Магистър по здравен мениджмънт и обществено хранене - 2009г.От 2003г. до сега работи като педиатър консултант в Клинка по изгаряния и пластична хирургия,Проведени курсове по: неонатология, фиброгастроскопия, фиброколоноскопия, ректоскопия, фибробронхоскопия, интензивна терапия в педиатрията, детска абдоминална ехография.

Начало на страницата

Д-р Евелина Йорданова Арнаутска

Д-р Евелина Йорданова Арнаутска

Завършва висше медицинско образование в Медицински Университет - София през 2015г.и от  месец декември  2015г е част от екипа на отделението, а през месец август 2016г година е зачислена за специализант по пластично-възстановителна и естетична хирургия.Член на EBA (European Burn Association), EWMA (European Wound Management Assotiation), Съюз на медицинските специалисти, Българско научно дружество по пластична хирургия и изгаряния. Владее английски език.

Начало на страницата

Ина Здравкова Колева - старша медицинска сестра

През 2005г  завършва ПМИ „Йорданка Филаретова” - медицинска сестра общ профил. От 1984 г. до сега работи в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”. От 2009 г. е старша медицинска сестра  на Отделение изгаряния деца  към Клиника по изгаряне и пластична хирургия. Придобита бакалавърска степен по специалността „Управление  на здравни грижи” -  2005г

Начало на страницата

Д-р Анастасия Иванова Викторова

Д-р Анастасия Викторова - Началник отделение Хирургичен-операционен блок

Завършва висше медицинско образование през 1984г. в Медицинска Академия гр. София.Придобива специалност по обща хирургия през 1990г. пластично-възстановителна и естетична хирургия – 2003г.Работи в Клиниката по изгаряния и пластична хирургия от 1995г.Член е на редица световни, европейски и български асоциации.Редица публикации в областта на изгарянията.Владее испански и английски език.

 

Начало на страницата

Албена Василева Петкова - старша медицинска сестра

През 1990г  завършва ПМИ „Йорданка Филаретова” - медицинска сестра общ профил. От тогава г. до сега работи в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”.От 2013 г. е старша медицинска сестра  на Отделение операционен блок. Завършени курсове за операционна техника, Придобита бакалавърска степен по специалността „Управление  на здравни грижи” -  2012г 

Начало на страницата

Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали


Проф д-р Дора Танчева дмн

Проф д-р Дора Танчева дмн - н-к отделение

 • Завършва МУ  гр. София  - специалност медицина през 1975г.
 • Специалност по анестезиология и интензивно лечение - 1984 г., 
 • Специалност по спешна медицина  - 2008 г.
 • Специализации:
  • Анестезиология и интензивна медицина в Клиника по анестезиология и интензивно лечение в болницата „Св. Георги” в гр. Лайпциг, Германия от 1978г. до 1980г.
  • Университетска болница гр. Прага, Чехословакия -  1986г. 1 месец
  • Университетска болница гр. Есен, Германия  - 1988г. – 3 месеца
  • Университетската детска болница в гр. Филаделфия, САЩ - 1992г.- 14 дни
  • Университетската детска болница в гр. Филаделфия, САЩ – 1993г. – 1 месец
 • От 1984 г. до сега работи в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов” – 1984-1988 г в Клиника по анестезиология и интензивно лечение - централна реанимация. От 1988г до сега в Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали към Клиника по изгаряне и пластична хирургия  От  2001 г. до сега изпълнява длъжността Началник отделение по анестезиология и интензивно лечение.   
 • През 2003г. успешно защититен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на тема „ Методика на ранна хранителна поддръжка при болни с обширни изгаряния”. През 2009г. успешно защитиен дисертационен труд за присъждане на научната степен „Доктор на медицинските науки” на тема „ Съвременен подход, методики и протоколи при интензивното лечение на обширните изгаряния”
 • 2005 г присъдено научното звание „Старши научен сътрудник втора степен”, а  през 2011 г. присъдена академичната длъжност „професор” в същата клиника.
 • Член на Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България,  на Българската асоциация за изследване и лечение на болката, на Българското дружество по клинично хранене, на Българското дружество по изгаряне и пластична хирургия,  на Европейската асоциация по анестезиология (ESA) и  на Европейската асоциация по изгаряне ( EBA).
 • Владее немски и английски език.
 • Има публикации в български и международни научни списания, както и участие в международни и български научни прояви.  

Начало на страницата

Д-р Веселин Радков Рашков

Д-р Веселин Радков Рашков  - ассистент

 • Завършва МУ, гр. София -  специалност медицина през 1994г.
 • Специалност по анестезиология и интензивно лечение - 1999 г., 
 • От 1995 г. до сега работи в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов” в Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали към Клиника по изгаряне и пластична хирургия. 
 • Специалицира по специалността анестезиология и интензивна медицина в:
  • Университетска болница гр. Залцбулг, Австрия -  2003 г. - 1 месец
  • Университетска болница гр. Виена, Авствия  - 2004 г. - 1 месец
  • Университетската   болница   гр. Будапеща, Унгария  - 2009 г. - 1 месец
 • Член на:
  • Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България,
  • Българската асоциация за изследване и лечение на болката,
  • Българското дружество по клинично хранене,
  • Българското дружество по изгаряне и пластична хирургия  и  на Европейската асоциация по изгаряне ( EBA).
 • Владее руски и английски език.
 • Има публикации в български и международни научни списания, както и участие в международни и български научни прояви.

Начало на страницата

Д-р Блага Якомирова Емануилова – Узунова

Д-р Блага Якомирова Емануилова – Узунова

 • Завършва МУ, гр. София - специалност медицина през 1995г.
 • Специалност по анестезиология и интензивно лечение - 2010 г., 
 • От 1998 г.  до сега работи в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов” в Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали към Клиника по изгаряне и пластична хирургия. 
 • Член на:
  • Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България, 
  • Българската асоциация за изследване и лечение на болката,
  • Българското дружество по клинично хранене,
  • Българското дружество по изгаряне и пластична хирургия
  • Европейската асоциация по изгаряне ( EBA).
 • Владее руски и английски език.
 • Има публикации в български и международни научни списания, както и участие в международни и български научни прояви.

Начало на страницата

Д-р Мартин Любомиров Иванов

Д-р Мартин Любомиров Иванов

 • Завършва МУ, гр. Плевен специалност медицина през 1992г.
 • Специалност по анестезиология и интензивно лечение - 1997 г., 
 • От 1993 г. до сега работи в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов” в Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали към Клиника по изгаряне и пластична хирургия. 
 • Придобита специалност – Здравен мениджмънт – 2011г.
 • Член на:
  • Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България, 
  • Българската асоциация за изследване и лечение на болката,
  • Българското дружество по клинично хранене,
  • Българското дружество по изгаряне и пластична хирургия  и  на Европейската асоциация по изгаряне ( EBA).
 • Владее руски и английски език.
 • Има публикации в български и международни научни списания, както и участие в международни и български научни прояви.  

Начало на страницата

Д-р Евгений Евгениев Узунов

Д-р Евгений Евгениев Узунов

 • Завършва МУ, гр. София - специалност медицина през 1989г.
 • Специалност по анестезиология и интензивно лечение - 1997 г., 
 • От 1992г. до сега работи в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов” в Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали към Клиника по изгаряне и пластична хирургия. 
 • Член на:
  • Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България, 
  • Българската асоциация за изследване и лечение на болката,
  • Българското дружество по клинично хранене,
  • Българското дружество по изгаряне и пластична хирургия 
  • Европейската асоциация по изгаряне ( EBA).
 • Владее руски и немски език.
 • Има публикации в български и международни научни списания, както и участие в международни и български научни прояви.  

Начало на страницата

Д-р Юлия Александрова Якова

Д-р Юлия Александрова Кралева

 • Завършва Медицински университет, гр. Плевен - специалност медицина през 2006 г.
 • От 2006 г. до 2012 г. работи в КАИЛ в МБАЛ „ Царица Йоанна – ИСУЛ”
 • От 2012 г. до сега работи в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов”- Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали към Клиника по изгаряне и пластична хирургия
 • От 2008г специализира по специалността анестезиология и интензивно лечение.
 • Член на Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България.   
 • Владее руски, украински  и  английски език.

Начало на страницата

Д-р Емил Венциславов Алексиев

Д-р Емил Венциславов Алексиев

Завършва Медицински университет, гр. Пловдив -   през 2010 г.До 2013 г. работи в ОАИЛ в НМТБ „Цар Борис III”.,от 2013 г. до сега работи в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов”- Отделение по анестезиология и Интензивно Лечение към Клиника по изгаряне и пластична хирургия.  Специализации- 2008/2009г – една академична година от обучението си по медицина в Карловия Университет в Прага, по обменна програма Socrates/Erasmus. От 2013г - специализант по Анестезиология и интензивно лечение.  Член на:- Научното дружество по Анестезиология и интензивно лечение в България, българското дружество по клинично хранене,- Българското дружество по Изгаряне и пластична хирургия, Европейската асоциация по изгаряния (EBA).  Владее английски, руски и френски език.

Начало на страницата

Д-р Митко Йотков Йотов

Д-р Митко Йотков Йотов

Работи в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов”- Отделение по анестезиология и Интензивно Лечение към Клиника по изгаряне и пластична хирургия. специализант по Анестезиология и интензивно лечение

Начало на страницата

Д-р Яна Любомирова Гергова-Марку

Д-р Яна Любомирова Гергова-Марку

Завърършва медицина в Медицински Университет - София през 2007г.От 2009 до 2016г. работи в ЦСМП - СофияПрез 2008 започва специализация по Анестезиология и интензивно лечение в Медицински Институт – МВР – ЦКБ.От септември 2016г е част от екипа на клиниката.Владее руски и английски език.

Начало на страницата

Ст. Мед.с. Ели Любенова Русинова

Ст. Мед.с. Ели Любенова Русинова

 • През 1984г  завършва ПМИ „Йорданка Филаретова” - медицинска сестра общ профил.  
 • От 1984 г. до сега работи в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”.
 • От 2009 г. е старша медицинска сестра  на Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали към Клиника по изгаряне и пластична хирургия.  
 • Завършени курсове за операционна техника, за анестезиология и интензивно лечение и други. Придобита   бакалавърска степен по специалността „Управление  на здравни грижи” -  2005г.
 • Организира и провежда два специализирани курса по анестезиология и интензивно лечение за медицински сестри от цялата страна.
 • Има  участия в симпозиуми и конгреси с международно участие.

Начало на страницата

Екип на клиниката

проф. д-р Огнян Георгиев Хаджийски дмн

проф. д-р Дора Маринова Танчева дмн

доц. д-р Мая Георгиева Аргирова дм

д-р Елена Георгиева Бенкова

д-р Таня Димитрова Димитрова

д-р Константин Живков Лозанов

д-р Мартин Гошев Мартинов

д-р Костадинка Атанасова Пенджакова

д-р Веселин Радков Рашков

д-р Евелина Йорданова Арнаутска

д-р Блага Якомирова Еманоилова

д-р Александрос Алекос Лафчис

д-р Мартин Василев Попов

д-р Мартин Любомиров Иванов

д-р Станчо Стоянов Проданов

д-р Спасимир Андреев Стоянов

д-р Евгений Евгениев Узунов

ст.мед.сестра Ина Здравкова Колева

д-р Георги Делянов Георгиев

д-р Юлия Александрова Кралева

д-р Анастасия Иванова Викторова

д-р Емил Венциславов Алексиев

д-р Митко Йотков Йотов

ст.мед.сестра Албена Василева Петкова

д-р Яна Любомирова Гергова-Марку

ст.мед.сестра Елена Андонова Николова

ст.мед.сестра Ели Любенова Русинова