Бърза помощ

ПРИЕМ. КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ.

Прием в клиниката

Клиниката работи с денонощен прием на спешно болни и сутрин за прием на планово болни за пациенти от профила на забoлявания лекувани в клиниката


Клинични пътеки

Клиниката като звено от болницата има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение на болни по всички клинични пътеки касащи заболявания, травми и придобити или вродени състояния от областта на пластично възстановителната хирургия.

Пълен списък на клиничните пътеки