Бърза помощ

СПИСЪК НА ОПЕРАТИВНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ИЗВЪРШВАНИ В КЛИНИКАТА

ПЛАСТИЧНА, РЕКОНСТРУКТИВНА И ЕСТЕТИЧЕСКА ХИРУРГИЯ

І група. Операции с много голям обем и сложност, високоспециализирана хирургия
 1. Ранна хирургична некректомия на площ над 11% и ало- или ало/автокожна пластика;
 2. Ранна хирургична некректомия на площ от 6 до 10% и едномоментна самостятелна автопластика;
 3. Ранна хирургична некректомия под тази площ в областта на лице и шия и едномоментна автопластика;
 4. Ранна хирургична некректомия под тази площ в областта на китки и пръсти и едномоментна автопластика;
 5. Свободна кожна автопластика с разцепен кожен трансплантат на площ над 8%;
 6. Пластика с кожно мускулно ламбо;
 7. Комбинирани авто/ало оперативни интервенции при обща площ на изгаряне над 30%;
 8. Трепанация на кост до дура матер и покриване със свободна и несвободна кожна автопластика;
 9. Реконструктивни операции за покриване на големи декубитални рани;
 10. Туморектомия, квадрантектомия или мастектомия с едноментна реконструкция посредством протеза;
 11. Туморектомия, квадрантектомия или мастектомия с едноментна реконструкция със собствени тъкани (TRAM, m. latissimus dorsi, свободни и перфорирани ламба);
 12. Изграждаща пластика след ампутация на млечна жлеза (TRAM, m. latissimus dorsi, свободни и перфорирани ламба);
 13. Възстановяване след парализа на лицевия нерв посредсвом микрохирургични техники (невротизация, трансплантация на нерв, мускуло-сухожилна пластика на микросъдови анастомози);
 14. Възстановяване след синдром на 1-ва и 2-ра хрилни дъги посредсвом преместване на тъкани на микросъдова анастомоза;
 15. Възстановяване на тъканни дефекти чрез кожно-мускулно /кожно-фасциално/ ламбо на микросъдова анастомоза;
 16. Ендоскопска мамапластика;
 17. Ендоскопски фейс-лифтинг;
 18. Операции за смяна на пола.
ІІ група. Операции с голям обем и сложност, "голяма" хирургия
 1. Ранна хирургична некректомия на площ от 6 до 10% и ало- или ало/автопластика на дефекта;
 2. Ранна хирургична некректомия на площ до 5% и цялостно покриване на дефекта с кожна автопластика;
 3. Свободна кожна пластика с разцепен кожен автотрансплантат на площ от 3 до 7%;
 4. Свободна кожна пластика с разцепен кожен автотрансплантат под тези проценти в областта на лицето при засягане на подлежащи под кожата структури;
 5. Свободна кожна автопластика с разцепен кожен трансплантат под тези проценти в областта на китките и пръстите при засягане на подлежащи под кожата структури;
 6. Свободна кожна автопластика с разцепен кожен трансплантат под тези проценти в областта на перинеума и половите органи при засягане на подлежащи под кожата структури;
 7. Свободна кожна автопластика с цяла дебелина кожа над 20 кв. см. от телесната повърхност;
 8. Трепанациа на ламина екстерна и свободна или несвободна кожна автопластика върху калварията;
 9. Трепанация на дура матер и свободна кожна автопластика;
 10. Свободна кожна автопластика върху открит перитонеум;
 11. Отстраняване на голям (над 10 кв. см.), контрахиращ и функционално пречещ белег и пластично покриване на дефекта с комбинирана свободна и несвободна автопластика;
 12. Остраняване на цикатрикс над 200 кв. см. и свободна кожна автопластика за покриване на дефекта;
 13. Разстилане и моделиране на кожа след отстраняване на експандер;
 14. Несвободна кожна пластика по Холевич;
 15. Хирургична обработка по повод на травматични кожни отслойки (деколман) и пластично покриване;
 16. Липосукцио;
 17. Пластика на клепача със свободен трансплантат;
 18. Клепачна пластика с преместване на кожа от околността и свободен трансплантат;
 19. Пластично възстановяване на конюнктивалния сак чрез трансплантация на устна лигавица и/или конюнктива при запазена очна ябълка, вкл. взимане на трансплантата и вкл. действия върху клепачния хрущял;
 20. Подготвителни оперативни мероприятия за реконструкция на орбиталната стена;
 21. Възстановяване на костната част на орбитата, напр. след фрактура;
 22. Пластична корекция на носния септум и на меките тъкани и на костния носен скелет за функционално възстановяване на носното дишане;
 23. Реконструираща пълна пластика на външния нос, също и в повече сеанси;
 24. Отстраняване на езика с лигатура на а. лингвалис;
 25. Велофарингопластика;
 26. Затваряне на дефекти на мекото и твърдо небце – уранопластика;
 27. Операции при тумори на твърдото небце;
 28. Операции върху долночелюстната става;
 29. Операции при анкилоза на долна челюст;
 30. Пластично-хирургично лечение на комплексна лицева цепка, вкл. остеотомии и костни пластики;
 31. Блефарохалазис – горни клепачи;
 32. Блефарохалазис – долни клепачи;
 33. перативна реконструкция на средното лице, вкл. остеотомия и/или остеопластика;
 34. Корекция на парализа на лицевия нерв посредсвом мускулно-фасциални ламба от m. temporalis и m. masseter;
 35. Операция на широка устно-челюстна цепка с пластника на входа на носа;
 36. Пластична операция за изграждане на ушна мида при аплазия или загуба на мидата, също и в повече сеанси;
 37. Супрахиоидално отстраняване на лимфните възли на една страна, вкл. откриване и отстраняване на мускули, нерви и съдове по Ванах;
 38. Радикално отстраняване на лимфните възли на врата от една страна, вкл. откриване и отстраняване на мускули, нерви и съдове по Крайл;
 39. Екстирпация на паротиса с препариране на нервус фациалис, евент. с почистване на регоналните лимфни пътища;
 40. Екстирпация на тумор на слюнчените жлези, вкл. почистване на регионалните лимфни пътища;
 41. Фейс-лифт;
 42. Маск-лифт;
 43. Изграждаща пластика след ампутация на млечната жлеза с инкорпорация на протеза;
 44. Аугментационна мамапластика;
 45. Туморектомия, квадрантектомия или мастектомия с едномоментна реконструкция посредсвом протеза;
 46. Туморектомия, квадрантектомия или мастектомия с едномоментна реконструкция със собствени тъкани;
 47. Редукционна пластика на млечна жлеза;
 48. Отстраняване на млечна жлеза с регионална лимфна дисекция/радикална операция/;
 49. Операция при пъпна херния, херния на средната линия с пластика на мускули, разместване на фасция и евнт. чревна резекция;
 50. Имплантация на тръбесто ламбо, вкл. моделиране на място;
 51. Удължаване на пръст с костна трансплантация, вкл. свободна пластика на кожно ламбо;
 52. Операция на Дюпюитренова контрактура с пълно отстраняване на палмарната апоневроза и резекция на бридове на отделни пръсти, вкл. Z – пластика;
 53. Образуване на мускулен канал или операция на карпалния или тарзален тунелен синдром с декомпресия на нервите;
 54. Операция на малформация на ръка или крак /едновременно на кости, сухожилия и връзки/;
 55. Мускуло-сухожилни транспозиции при родова парализа на горния крайник;
 56. Възстановяване след увреда на plexus brachialis – невротизация, свободен нервен трансплантат;
 57. Оперативно отстраняване на сухожилно легло, вкл. алопластика в областта на ръката;
 58. Операция при костна синдактилия, вкл. коригиращи остеотомии на фалангите;
 59. Кръстосана пластика на крак (cross-leg);
 60. Операция на лимфедем на един крайник;
 61. Операция в областта на бедрото, вкл. пластично покриване;
 62. Екзартикулация на раменна става, вкл. пластично покриване;  
 63. Екзартикулация на лакетна става, вкл. пластично покриване;
 64. Екзартикулация на колянна става, вкл. пластично покриване;
 65. Ампутация в областта на предмишницата, подколенницата или мишницата, вкл. пластично покриване;
 66. Екзартикулация на ръка или крак, вкл. пластично покриване;
 67. Ампутация в средата на ръката или на крака вкл. пластично покриване.
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност, "средна" хирургия
 1. Хирургична обработка на рана от изгаряне на площ над 16%;
 2. Безкръвна.(химична) некректомия на площ над 3%;
 3. Ранна хирургичнанекректомия на площ до 5% с ало или ало/авто кожна пластика;
 4. Пластика с насрещни триъгълни ламба (Z пластика);
 5. Самостоятелна ало- или ксенотрансплантация на площ над 5%;
 6. Свободна кожна автопластика с разцепен кожен трансплантат на площ до 3%;
 7. Свободна кожна автопластика с цяла дебелина кожа на площ до 20 кв. см от телесната повърхност;
 8. Имплантация на алопластичен материал;
 9. Изсичане на открита тръбеста кост над  5 кв. см без пластично покриване;
 10. Трепанация на череп със свредел;
 11. Отстраняване на контрахиращ и функционално пречещ белег (до 15 кв.см) и пластично покриване на дефекта;
 12. Свободна кожна автопластика след ампутация на гърда;
 13. Дермоабразио на площ над 50 кв. см;
 14. Екстирпация на мастна престилка и пластично покриване на дефекта;
 15. Пластично покриване на мекотъканни раневи дефекти след травми;
 16. Пластично покриване на мекотъканни раневи дефекти след метаболитни заболявания;
 17. Пластично покриване на мекотъканни раневи дефекти след съдови заболявания;
 18. Дезартикулация на пръст и покриване на дефекта;
 19. Ампутация на пръст или част от пръст, вкл. пластично покриване;
 20. Свободна присадка на кожно ламбо с междинно временно прехвърлящо присаждане в няколко сеанса;
 21. Ексцизия на малък доброкачествен тумор / липом, фибром, аденом / и пластично закриване на раната;
 22. Отстраняване на татуировки и пластично затваряне на раната;
 23. Отстраняване на кожни тумори в областта на лицето и пластично затваряне на раната;
 24. Оперативна корекция на лицев цикатрикс;
 25. Ампутация на млечна жлеза вкл. гръдна мускулатура;
 26. Пластична операция за затваряне на перфорация на носна преграда;
 27. Трансплантация на коса;
 28. Реконструкция на мамила от лабия майора, от млечната жлеза на здравата страна или другаде;
 29. Ампутация на млечна жлеза;
 30. Оперативна ексцизия на свръхнатрупана мастна тъкан по един крайник;
 31. Имплантация или смяна на протеза на млечна жлеза като самостоятелна дейност;
 32. Имплантация на алопластичен материал за подплатяване на меките тъкани като самостоятелна дейност;
 33. Операция при доброкачествен тумор на млечната жлеза;
 34. Оперативно отстраняване на невус фламеус, на сеанс;
 35. Трудна кожна пластика с ламбо или трансплантация на кожен слой;
 36. Разстилане на кожно ламбо по Филатов;
 37. Междинна имплантация на тръбно кожно ламбо по Филатов, междинен транспорт;
 38. Ексцизия на голям тумор /ганглиом, фасциен тумор, мастен тумор, лимфна жлеза, неврином/;
 39. Екстирпация на дуктус тиреоглосус или на медиална шийна киста, вкл. частична резекция на хиоидната кост при нужда;
 40. Дисекция на регионалните лимфни проточни области на една страна на шията като самостоятелна дейност;
 41. Трахеотомия;
 42. Операция на широка устно-челюстна цепка с плактика на входа на носа;
 43. Затваряне на мекото или твърдото небце или неперфориращи дефекти в областта на небцето или вестибулума;
 44. Ексцизия на дуктус тиреоглосус или на медиална или латерална шийна киста, вкл. частична резекция на хиодната кост при нужда;
 45. Операция на изолирана устна цепка;
 46. Операция на микростома;
 47. Операции при придобити дефекти на уста, небце и буза;
 48. Субмукозна пластика на вестибулум, на челюстна половина или фронтална област като самостоятелна дейност;
 49. Пластично създаване на външен слухов проход при атрезия;
 50. Покриване на по-голям дефект на ухото със специално подготвен свободен кожен трансплантат;
 51. Пластична операция за корекция на формата, големината и мястото на ушната мида;
 52. Ампутация на ушната мида;
 53. Пластична корекция на носния септум и на меките тъкани за функционално възстановане на носното дишане;
 54. Операция на слюнчена фистула;
 55. Субмукозна резекция на носната преграда с резекция на костна връзка;
 56. Оперативна корекция на стърчащо ухо, напр. с проста пластика на ушна мида с хрущялна ексцизия;
 57. Пластична операция за корекция на формата на ушната мида;
 58. Операция на ринофима;
 59. Поставяне на гръдни протези;
 60. Операция за лимфедем на един крайник;
 61. Операция за еписпадия или хипоспадия;
 62. Поставяне на протеза на тестис;
 63. Циркумцизио;
 64. Естирпация на протеза на пениса;
 65. Оперативно поставяне на обикновена протеза на пениса;
 66. Операция при синдактилия с покриване с цяла кожа без остеотомия;
 67. Трансплантация на сухожилие или мускул;
 68. Пълно отстраняване на палмарната апоневроза при Дюпюитренова контрактура;
 69. Пластика на пръст с кръстосани ламба, вкл. отделянето им;
 70. Покриване на малки и средни дефекти по повърхността на пръстите и горния крайник чрез педикулизирани ламба;
 71. Оперативно отстраняване на сраствания около сухожилие като самостоятелна операция;
 72. Корекция на пръст-чукче чрез сухожилна трансплантация или пластика, вкл. остеотомия и / или резекция на кост;
 73. Операция на Дюпюитренова контрактура чрез частична резекция на палмарната апоневроза;
 74. Удължаване на сухожилия, фасции или мускили;
 75. Скъсяване на сухожилие;
 76. Радикална операция на сухожилно влагалище /тендосиновектомия/ с отстраняване на залавните места и трансплантация на сухожилието;
 77. Операция на тендосиновит в областта на ръката;
 78. Операция за двойна става на пръст;
 79. Операция за отстраняване на ганглион /хигром/ на ръка и крак;
 80. Оперативно отстраняване на ръбец върху пръст чрез пластика с насрещни триъгълници или други фигури;
 81. Шев на сухожилия, мускули и фасции, евент. обработка на прясна рана;
 82. Ексцизия на тумор от меките тъкани на пръст, напр. хемангиом;
 83. Отстраняване на ганглион върху пръст;
 84. Синовектомия на става на ръка или крак;
 85. Операции при травматични увреди на периферните нерви – вторичен шев, свободен трантсплантат, транспозиция на нерв;
 86. Отсраняване на тумори на периферните нерви;
 87. Резекция на става на челюст и в областта на ръката или крака;
 88. Артропластика на става на пръст;
 89. Синовектомия на пръст;
 90. Разделяне на пръстите при проста синдактилия;
 91. Остеонекректомия на малка тръбна кост и остеосинтеза;
 92. Операция на птоза на клепача с директно скъсяване на повдигащия клепача мускул;
 93. Оперативно изчистване на очната кухина /орбита/;
 94. Клепачна пластика с преместване на кожа от околността;
 95. Пластична корекция на стеснена или разширена клепачна цепка;
 96. Пластична корекция на ектропион или ентропион, трихиаза или дистрихиаза;
 97. Операция за птоза на клепача;
 98. Свободна трансплантация на кост или части от кост;
 99. Операция при халукс валгус с резекция на ставната глава и добавъчна нейна пластика и / или остеотомия на метатарзалната кост;
 100. Стабилизиращи оперативни вмешателства като присаждане на костни шпанове, на алопластичен материал;
 101. Взимане на костен шпан;
 102. Фронт-лифт.
ІV група. Операции с малък обем и сложност, "малка" хирургия
 1. Първична обработка на голяма и/или силно замърсена рана
 2. Лечение на рана, която не зараства първично и показва възпаление или нагнояване, също премахване на некрозите
 3. Отстраняване на разположено или опипващо се под повърхността на кожата илилигавицата чуждо тяло
 4. Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от меките тъкани или костта
 5. Отстраняване на обширни некрози на ръка или стъпало на сеанс
 6. Пробна ексцизия от повърхностно разположена телеста тъкан, напр. кожа, лигавица, устна
 7. Вземане на биопсичен материал от повърхностни лимфни възли
 8. Отстраняване на хирургичен шевен материал
 9. Вторичен шев на хирургична гранулираща рана
 10. Пробна ексцизия на дълбоко лежаща телесна тъкан, напр. мастна тъкан, фасция, мускул или от орган без отваряне на телесната кухина
 11. Оперативно почистване на обширен хематом като самостоятелна дейност
 12. Хирургична обработка на рана от изгаряне на площ до 15%
 13. Хирургична обработка на рани от измръзване
 14. Хирургична обработка на травматични мекотъканни кожни дефекти
 15. Хирургична обработка на рани при метаболитни заболявания
 16. Хирургична обработка на рани при съдови заболявания
 17. Дълбоки, стигащи до подфасцията, отбременяващи инцизии при циркулярни изгаряния
 18. Безкръвна хирургична некректомия при изгаряния на площ до 3%
 19. Самостоятелно ало- или ксенотрансплантация на площ до 5%
 20. Шев на меки тъкани до ниво фасция с раэмери на раната до 5 см.
 21. Имплантация на подкожен експандер
 22. Венесекция
 23. Дермоабразио на площ до 50 кв. см.
 24. Разтягане на поставен експандер
 25. Отстраняване на лигавична киста
 26. Ексцизия на ръбец на езика
 27. Оперативна корекция на ноздра
 28. Оперативно стесняване на носния ход
 29. Трансплантация на хрущял
 30. Операция на външния слухов проход /напр. отстраняване на доброкачествени кожни образувания/
 31. Корекция на ушни лобуси
 32. Имплантация и екстирпация на протеза на тестис
 33. Операция на фимоза
 34. Операция на френулум препуции
 35. Пластична операция на нокътния вал с покриване на дефекта
 36. Екстирпация на нокът с ексцизия на нокътния матрикс
 37. Отсраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка
 38. Денервация на става на пръст
 39. Артротомия на нагноила става на челюст, ръка или крак
 40. Оперативно отстраняване на чуждо тяло от става на челюст, пръст, ръка, крак
 41. Репозиция на фрактура на кости на носа, вкл тампонада и превръзка на раните
 42. Пробиване на уши
 43. Ампутация на пръст без покриване на дефекта
 44. Дезартикулация на пръст без покриване на дефекта
 45. Бориране на кост
 46. Изсичане на тръбеста кост до 5 кв. см
 47. Компактостеотомия

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ

Операции подходящи за еднодневна хирургия
 1. Шев на кожа и подкожие.
 2. Първична обработка на рана, включително изгаряне І, ІІ степен в обем 5-10% от телесната повърхност (с изключение на деца до 10 год.)
 3. Пробна ексцизия на повърхностно разположена телесна тъкан (кожа, лигавица, устни).
 4. Пробна ексцизия на дълбоко лежаща тъкан (мастна и други).
 5. Отстраняване на кожно образувание
 6. Ексцизия на малък тумор /липом, фибром, аденом/
 7. Отстраняване на лигавична киста
 8. Оперативна корекция на лицев цикатрикс
 9. Имплантация на алопластичен материал за попълване на меките тъкани като самостоятелна. дейност
 10. Отстраняване на бръчки по горните клепачи
 11. Отстраняване на бръчки по долните клепачи
 12. Отстраняване на бръчки по ъглите на очите
 13. Корекция само на върха или крилата на носа
 14. Отстраняване на двойна устна
 15. Оперативно увеличаване на устните
 16. Корекция на формата и големината на ушната мида /напр. клепнали уши/
 17. Корекция на ушни лобуси
 18. Отстраняване на татуировки
 19. Дермоабразио
 20. Липосукцио