Бърза помощ

ПРЕГЛЕДИ. ДИАГНОСТИКА.

Прегледи

В клиниката се извършват първични и вторични медицински прегледи по линия на НЗОК, на ЗОФ, както и свободен платен прием.Клиниката разполага с три диагностични кабинета и две манипулационни зали.

Екипът на хирурзите се състои от 11 лекари, които са високо квалифицирани и с дълъг професионален опит. Всички имат придобита специалност по "Обща хирургия" девет и специалност по пластично възстановителна и естетична хирургия, а останалите двама в момента специализирт тази специалност.Реаниматорите са девет на брой всичките със специалност по реанимация и интензивно лечение. Клиниката разполага с интернист със специалност вътрешни болести и кардиология , както и с педиатър също със специалност педиатрия.

Клиниката разполага с консултативен кабинет. Консултациите са от хабилитирани лица Извършват се прегледи както по линия на НЗОК, допълнителните здравноосигурителни фондове, както и срещу заплащане.През този кабинет пеминават и всички пациенти лекувани в клиниката като те се проследяват с месеци след изписването им. Не е необходимо предварително записване за тези прегледи. Те се извършват всяка сряда от 11 часа в клиниката.


Диагностика

Клиниката има на разположение микробиологична лаборатория. В нея се изследват раневи секрети, кръв, гърлен и анален секрет. Извършват се количествени и качествени изследвания на микробиологичните проби. Тъй като лабораторията е базирана в клиниката необходимите резултати от изслезванията се получават още на следващия ден от постъпване на материалите и това прави наличието на тази лаборатория особенно ценно в етапа от лечението на болните.

Клиниката ползва и всички останали лаборатории базирани в болницата - хематологична , биохимична лаборатории.

Наличието на тъкаан банка е от особено значение за лечението на тежки изгаряния и за някои реконструктивни операции. От нея се снабдяваме с така необходимите за лечение на изгаряния - трепна човешка кожа и свинска кожа и амнион. Ползва се и хруштял, дура матер и перитонеум за различни реконструкции.