Бърза помощ

Начало / Клиники / Изгаряния и пластична хирургия / Клинична и хирургична компетентност

КЛИНИЧНА И ХИРУРГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Клинична компетентност

Пластичните хирурзи и реаниматори активно участват във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Това включва изследването на пациентите, вземане на решение относно индикацията за операция при всеки отделен случай, поддържане на високоспециализиран оперативен екип, способен да извърши необходимата операция при всеки пациент, както и да осигури адекватното му следоперативно наблюдение.

Компетентността в хирургията и интензивното лечение означава устойчиво, адекватно и умело решаване на хирургичните проблеми. Това се постига с натрупването на опит от активното лечение на такива болни и редовно участие в специализирани срещи, симпозиуми и конгреси.

Пластичните хирурзи и реаниматори са специално квалифицирани в лечението на болестите и травмите от тяхния домен.


Хирургична компетентност

В клиниката по пластична хирургия се извършват рутинно целия обем на пластично реконструктивни и естетични оперативни намеси и манипулации при деца и възрастни.