Бърза помощ

ИЗГАРЯНИЯ И ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ

Изгаряния и пластична хирургияКлиника по изгаряне и пластична хирургия представлява единственото за страната комплексно модерно, централизирано, специализирано, научно и високо технологично звено. Само то в страната е комплексно изградено за лечение на деца и възрастни пациенти както в острия стадии на травмата , така и на последствията от такава.

Дейността му обхваща познанието, техническите умения и преценка, необходими за адекватната диагностика и лечение на термичната травма.

Клиника по изгаряния и пластична хирургия Клиника по изгаряния и пластична хирургия Клиника по изгаряния и пластична хирургия

Научната база включва, но без да се ограничава само до тях, лечението на кожни дефекти от различно естество: след травма, възпалителни заболявания, съдови и метабилитни процеси, малформации.

Тук се лекуват и оперират доброкачествени и злокачествени кожни образования и вродени съдови малформации по кожата. В клиниката се извършват реконструктивни операции на придобити и вродени кожни дефекти. Тук си извършва и пълния обем на естетични операции по повърхността на тялото - от косата на глават до ноктите на краката.

В клиниката работят и най-големия брой на специалисти със специалност и дипломи по пластично възстановителна и естетична хирургия в страната.

В клиниката има и самостоятелно интензивно реанимационно отделение с операционен блок обслужващо само тази клиника.

Специалистите по пластична хирургия и по интензивно лечение работещи в клиниката притежават отлична техника и задълбочени познания по анатомия, физиология, образна диагностика, органна функционална диагностика, предоперативна оценка, следоперативни грижи, интензивни грижи, пластична хирургия, онкология и трансплантология. В двете отделения – за възрастни и деца работят и тясно специализирани терапевт и педиатър които се грижат за пациенти с придружаващи заболявания от тяхната област. Те имат и грижата за предоперативните прегледи на пациенти подлежащи на оперативни интерванции.

Клиниката разполага и с микробиологична лаборатория от която ежедневно се получават необходимите микробиологични изследвания.

Клинитата има със самостоятелен приемно консултативен кабинет който работи денонощно и в него на разположение на пациентите са специалист пластичен хирург и специалист реаниматор.