Бърза помощ

Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Указание за работа с файлове във формат .fed (FormEDitor) на АОП.

  • Необходимо е да инсталирате най-новата версия на приложението. Можете да го изтеглите от сайта на Агенциа по Обществени Поръчки.
  • За да работи приложението тряба да имате инсталиран NET. Framework 4.
  • При необходимост променете настройките на защитната стена.
  • Не отваряйте този формат направо от баузъра. Изтеглете файла на Вашия компютър.
  • При проблеми използвайте pdf копието на файла.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ